Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid
Passer for
  • biologi 2
Tidsbruk
  • Oppsettet tar om lag 15 minutter. Må stå 3-4 timer eller helst til neste dag for resultatavlesning.

Fotosyntese og celleånding

Dette forsøket kan brukes til å vise opptak og utskilling av CO2 ved fotosyntese og celleånding i planter og dyr.

Hell BTB som er justert til pH 7,0 i de små reagensrørene, og plasser dem i bunnen av hvert sitt store reagensrør. Legg litt bomull oppå det lille reagensrøret.

I luftrommet over bomullen plasseres:
    Rør 1 og 5     Skrukketroll
    Rør 2 og 6     Plante
    Rør 3 og 7     Plante og skrukketroll
    Rør 4 og 8     Ingen ting – kontroll

Røren 1 til 4 plasseres foran lyskilden. Rørene 5 til 8 plasseres mørkt. La rørene stå i om lag to timer før resultatene avleses.

Resultater fra forsøket Resultater fra forsøket

 

Faglig forklaring

I dette forsøket må vi holde styr på to prosesser i organismene – fotosyntese og celleånding. Ved fotosyntese forbrukes CO2. Ved celleånding dannes det CO2.

Planter er fotoautotrofe. De danner organiske molekyler i fotosyntesen ved opptak av CO2. Disse molekylene blir brutt ned ved celleånding og gir ATP til bruk i energikrevende prosesser. I denne prosessen frigis CO2. I lys driver plantene både celleånding og fotosyntese. I mørke stopper fotosyntesen opp slik at de bare driver celleånding.

Dyr er heterotrofe. De må få i seg organiske molekyler for å få energi til energikrevende prosesser. Dyr driver kun celleånding, både i lys og mørke.

Karbonlikevekten
BTB er en indikator som er grønn i nøytral løsning, gul i sur løsning og blå i basisk løsning.
Karbondioksid (CO2) i luft vil reagere med vann og danne karbonsyre. Karbonsyren vil igjen protolysere slik at det dannes HCO3- og H+. HCO3- kan igjen protolysere til CO32- og mer H+. Ved normal CO2-mengde i luft vil nedbør ha en pH på om lag 5,6 på grunn av disse reaksjonene. Fjernes CO2 fra luft vil likevekten forskyves mot venstre slik at pH i løsningen øker. Tilføres det mer CO2, forskyves likevekten mot høyre, slik at pH i løsningen avtar.

CO2 + H2O ↔ H2CO3 ↔ HCO3- + H+ ↔ CO32- + 2H+

Kommentarer/praktiske tips

BTB er ofte svakt basisk og derfor med blåfarge. Du kan justerer indikatoren ved å tilsette  fortynnet syre dråpevis til indikatorløsningen blir grønn.

Materialer og utstyr

  • 8 reagensrør
  • 8 gummipropper
  • 8 små reagensrør (må passe opp i de store reagensrørene)
  • bomull
  • BTB
  • Lyskilde
  • Skrukketroll
  • Plante (for eksempel timian)