Hopp til hovedinnhold
Bok

Hjørdis H.K. Bakke, Eli Munkebye: Økologi

Økologi

Ny lærebok for grunnskolelærerutdanningen.

Denne læreboka gir grunnleggende innsikt i økologi og utvalgte emner knyttet til miljøproblematikk. Selv om den primært er skrevet for lærerutdanningen, egner også boka seg for lærere som skal undervise i naturfag på 1. til 7. trinn. I følge forfatterne gir boka naturfagdidaktisk innsikt for å praktisere som gode naturfaglærere, fordi alle kapitlene har en faglig og en didaktisk/metodisk del. I tillegg belyses utfordringer knyttet til undervisning om deltemaene.

I tillegg til selve læreboka har forlaget utviklet en egen digital ressurs med oppgaver og aktiviteter der grunnleggende ferdigheter er i fokus. Se
www.okologi.cappelendamm.no

  Økologi