Hopp til hovedinnhold

Begreper og språk

Å forstå hva naturfaglige begreper betyr og å skjønne naturfagspråket er viktig for å forstå selve fagets innhold. Arbeid med begreper er derfor grunnleggende i naturfag, og det er viktig å variere metoder i dette arbeidet for å nå flest mulig elever. 

faglig snakk - listebilde 4x3

Gjett hva lærer'n tenker på

Hvordan kan du som lærer styre den faglige samtalen for å motivere elevene til meningsfull læring?

Elever som skriver

«Du vet ikke hva du har skjønt før du kan sette ord på det!»

Mikrooppgaver er skriveoppgaver som kan legges inn i en vanlig undervisningssekvens.

Colourbox sjokolade

Hva eller hvem skal ut?

Denne aktiviteten kan varieres i det uendelige. Vis tre bilder til elevene. Oppgaven deres er å velge ut ett bilde som skiller seg ut. Her er det ingen fasit, det er begrunnelsen som er viktig.

Forsøk og praktisk arbeid barnetrinn 1-2 barnetrinn 3-4 barnetrinn 5-7 ungdomstrinn 8-10 vg1
Faseoverganger - colourbox

Setninger i rekkefølge – faseoverganger

Denne aktiviteten er et godt utgangspunkt for å anvende begrepene for faseoverganger.

Forsøk og praktisk arbeid barnetrinn 5-7
Marine pattedyr

20 spørsmål: Hvilket dyr tenker jeg på?

Gjett hvilket dyr som eleven tenker på ved å stille inntil 20 ja/nei-spørsmål.

Forsøk og praktisk arbeid barnetrinn 1-2 barnetrinn 3-4 barnetrinn 5-7
Månen og jorda

Sortere bilder – Hva hører til hvor?

Sortering og kategorisering er viktig i mange naturfaglige tema. I denne oppgaven er elevene fysisk aktive, samtidig som de må ta stilling til hva som ligger i naturfaglige begreper. 

Forsøk og praktisk arbeid barnetrinn 3-4
begreper

Begrepskart med «gule lapper»

En måte for å arbeide med begreper og hvordan de henger sammen er å bruke små «gule lapper» og et stort ark.

Forsøk og praktisk arbeid barnetrinn 3-4 barnetrinn 5-7
Tankekart om pliosaur

Lag et tankekart

Lag et digitalt tankekart med informasjon om pliosaurer.

Forsøk og praktisk arbeid barnetrinn 3-4 barnetrinn 5-7
Blad - listebilde

Jakten etter størst, minst, kortest og lengst

Mål: Å utforske naturen samtidig som dere får trening i å bruke matematiske kjernebegreper.

Forsøk og praktisk arbeid barnetrinn 1-2
Snøkrystall

Begreper knyttet til temaet snø, is og vann

Språket vårt har mange begreper knyttet til vann. Følgende aktiviteter gir erfaringer til begrepsdannelsen.

Forsøk og praktisk arbeid barnetrinn 1-2
Atommodell av frukt - kvadrat

Hvor små er atomer og molekyler?

Hvor liten er egentlig ei plantecelle, et protein- eller et sukkermolekyl? Hva med bakterier og enzymer? Alle disse er veldig små, men når ting blir så små er det ofte vanskelig å gripe at det faktisk også er utrolige størrelsesforskjeller blant det som vi oppfatter som skikkelig smått.

Artikkel ungdomstrinn 8-10 vg1 kjemi 1 kjemi 2
Stativutstyr

Pictionary – for å bli kjent med labutstyr

Å lage en pictionary kan være en alternativ måte for å bli kjent med utstyret på laboratoriet. Noen skal tegne labutstyr, mens andre skal gjette hva det er de forsøker å tegne.

Forsøk og praktisk arbeid barnetrinn 5-7 ungdomstrinn 8-10 vg1
Pictionary

Pictionary om bølger og stråling

Noen skal tegne naturfaglige ord eller begreper, mens andre skal gjette hva det er de forsøker å tegne. Oppgavene kan være konkrete begreper, men det kan også være en spennende utfordring å tegne abstrakte begreper.

Forsøk og praktisk arbeid vg1
begrepsvegg2

Begrepsinnlæring i Forskerføtter og leserøtter

Forskerføtter og leserøtter (FFLR) er et prosjekt som kobler grunnleggende ferdigheter og utforskende naturfag. Det oppnås en synergieffekt som støtter elevers læring innenfor utforskning, naturfag og grunnleggende ferdigheter (Ødegaard, Frøyland & Mork 2009).

Artikkel
Begrepslæring - listebilde

Begrepslæring i naturfag - ideer fra montessori​pedagogikken

Det å lese en naturfaglig tekst kan være en utfordring for mange, ikke minst fordi elevene mangler en nødvendig begrepsforståelse.
Artikkel barnetrinn 1-2 barnetrinn 3-4 barnetrinn 5-7
rust1

Bruk av bilder til begrepslæring

Dette er en metode som passer godt ved oppstarten av et nytt tema. Den fungerer godt som en motivasjon for læring og for å avdekke forkunnskaper slik at undervisningen kan starte der eleven er.

Forsøk og praktisk arbeid
REDE logo

Representasjoner i naturfag

For å bli bevisst på representasjonene som brukes i klasserommet, f.eks. animasjoner, diagrammer, grafer og tabeller, må både læreren og elevene fokusere på dem.

Ekstern læringsressurs