Hopp til hovedinnhold

Språk og kommunikasjon

Ved å la elevene bruke det naturfaglige språket kan de utvikle muntlige og skriftlige ferdigheter for å beskrive, forklare og drøfte sammenhenger i og mellom naturfaglige fenomener og hendelser.

Undervisning som legger til rette for språk og kommunikasjon kan gjennomføres ved å variere læringsaktiviteter der elevene får øvd seg på ulike kommunikasjonsformer som det å lytte, samtale, skrive, diskutere og argumentere.