Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Passer for

 • barnetrinn 5-7
 • ungdomstrinn 8-10
 • vg1

Tidsbruk

 • Ca 45 min.

Pictionary – for å bli kjent med labutstyr

Med tanke på sikkerhet er det viktig at elever raskt blir kjent med det forskjellige utstyret på laboratoriet. Elevene kan ha svært ulik erfaring fra praktisk labarbeid, og det er derfor viktig å sikre at alle kan litt om hva utstyret heter og hvordan det brukes. Å lage en pictionary kan være en alternativ måte å gjøre dette på. Mange elever har forsøkt brettspillene Pictionary eller Fantasi, og de vil raskt forstå hva denne gjetteleken dreier seg om: Noen skal tegne labutstyr, mens andre skal gjette hva det er de forsøker å tegne.

Laboratorieutstyr

Forberedelse
Det viktigste labutstyret som skal brukes i faget settes fram. Ett eksemplar av hver ting plasseres framme i naturfagrommet slik at alle kan se det. En og en ting løftes opp, og elevene forsøker i plenum å gjette hva tingen heter og hva den blir brukt til. Elevene får deretter femten minutter til å se på og ta på utstyret og prøve å huske navnene. De kan gjerne jobbe i små grupper og snakke sammen. Utstyret kan fjernes før tegning og gjetting, men dette er ikke nødvendig.

Gjennomføring av spillet
Elevene deles inn i 2–4 lag, avhengig av hvor mange de er. Det bør ikke være flere enn 10 elever per lag. Dersom det blir tre lag, deles tavla i tre ved å tegne to loddrette streker på tavla. Lagene får hver sin bunke med lapper som inneholder de samme oppgavene. De må imidlertid være i forskjellig rekkefølge for hvert lag, slik at ikke lagene skal tegne den samme tingen samtidig.

Elevene stiller seg i tre rekker, og de som står først får hvert sitt kritt og en lapp med navnet på en type utstyr. Eksempler på slikt utstyr er:

 • reagensrør
 • begerglass
 • målesylinder
 • treklype 
 • trådnett
 • petriskål 
 • vernebriller

Læreren gir klarsignal, og den første representanten på hvert lag begynner å tegne utstyret som står på papirlappen. Resten av laget gjetter på hva det kan være som blir tegnet. Laget som klarer å gjette riktig først vinner et poeng, og dette blir notert på tavla. Tegnerne gir krittet videre, og stiller seg bakerst i køen. Deretter er det nestemann sin tur til å få utlevert en ny lapp. Vinnerlaget blir kåret etter at alle har fått muligheten til å tegne noe minst to ganger.

Kommentarer/praktiske tips

Dette er en aktivitet som erfaringsmessig vil skape stort engasjement blant elevene. Det kan derfor være en utfordring for læreren å få med seg hvem som sier det riktige svaret først. Det kan være en fordel å ta opp dette med elevene på forhånd. De er ofte opptatt av rettferdig bedømmelse og vil nok forsøke å holde støynivået nede. Ved uklarhet om hvem som var først, kan læreren bestemme seg for å gi poeng til flere lag, eller bare gå videre til neste papirlapp. En alternativ framgangsmåte er at en på gruppa må springe fram og skrive navnet på utstyret ved siden av det som tegnes. Da vil problemet bli unngått.

Dersom elevene gjetter riktig, mens tegneren har tegnet feil objekt, kan læreren bestemme seg for å gi et poeng, men bør vise fram riktig objekt eller bare forklare hvordan gjenstanden ser ut.

Materialer og utstyr

 • labutstyr til forberedelse
 • lapper med labutstyr til hvert lag