Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid
Passer for
 • vg1
Tidsbruk
 • ca. 30 min

Pictionary om bølger og stråling

Mange elever har forsøkt brettspillene ”Pictionary” eller ”Fantasi”, og vil raskt forstå hva denne gjetteleken dreier seg om: Noen skal tegne naturfaglige ord eller begreper, mens andre skal gjette hva det er de forsøker å tegne. Oppgavene kan være konkrete begreper, men det kan også være en spennende utfordring å tegne abstrakte begreper.

Elevene arbeider i grupper. Tegneren – en rolle som går på omgang i gruppa – skal beskrive begreper fra temaet ”Bølger og stråling” til de andre på gruppa si, kun ved hjelp av tegning. Gruppa skal gjette hva tegneren deres prøver å formidle så raskt som mulig.

Eksempler på begrep om stråling og bølger til bruk i pictionary:

 • bølgelengde
 • ozonlaget
 • UV-stråling
 • støy
 • hundefløyte

En pictionary kan for eksempel organiseres på en av disse to måtene:

Alternativ 1
Elevene deles inn i grupper på fire eller fem. Tegner-rollen går på omgang mellom medlemmene, og skifter etter hver oppgave. Oppgavene er de samme for hver gruppe, og kan stå på lapper som ligger i hver sin tilfeldige haug framme i rommet. Første mann ut må hente en ny oppgave og tegne på et ark, mens de andre gjetter. Ved riktig svar henter neste tegner en ny oppgave, og så videre til gruppa har kommet gjennom hele haugen av oppgaver. Første gruppe som har gjettet seg gjennom alle lappene har vunnet, men alle gruppene kan holde på til de er ferdige.

Elevene må på forhånd bli enige om hvilke regler som gjelder for kommunikasjon mellom tegneren og resten av gruppa. Eksempler på regler:

 • tegneren kan nikke eller riste på hodet til spørsmål utover rene forslag til svar.
 • tegneren kan hinte om at de andre er på rett spor, men ikke helt framme ved riktig svar. Dette kan gjøres ved et avtalt tegn.
 • tegneren kan si til andre at ”dette er noe konkret” eller ”dette er et abstrakt begrep”.


Alternativ 2

Noen elever kan bli så fokusert på å komme først at det kan være fristende å jukse litt, for eksempel ved at tegneren hinter for mye til gruppa si. Dette vil gjerne oppleves som urettferdig og kan ødelegge moroa med gjetteleken. Dersom dette blir et problem kan to lag passe på hverandre underveis på følgende måte:

Hvert lag består av to personer. To og to lag går sammen. Tegner-rollen går på omgang mellom de fire elevene. Alle de andre tre gjetter på hva som blir tegnet, mens det laget som gjetter først riktig får poenget. Ellers foregår dette som beskrevet under Alternativ 1. Når de to lagene har gjettet seg gjennom haugen med lapper, teller de opp hvem som har fått flest poeng.

Kommentarer/praktiske tips

Det er ikke alle forunt å kunne gjøre seg forstått med et par enkle streker. Imidlertid er det ikke bare tegne-ferdighetene det kommer an på i denne gjetteleken, men også om elevene kan tenke raskt og være kreativ – og dette gjelder også for dem som skal gjette. Ansvaret ligger ikke hos tegneren alene.

På forhånd kan dere også bestemme om det er lov til å mime, enten istedenfor tegning eller i tillegg.

Materialer og utstyr

 • Papirlapper med begreper til hvert lag
 • Blanke ark