Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Bruk av bilder til begrepslæring

Dette er en metode som passer godt ved oppstarten av et nytt tema. Den fungerer godt som en motivasjon for læring og for å avdekke forkunnskaper slik at undervisningen kan starte der eleven er.

Ta utgangspunkt i et bestemt begrep. Be elevene finne bilder som de synes beskriver dette begrepet. De kan finne bilder i bøker og på Internett, eller de kan ta bilder selv. Til bildene skal de skrive en kort, beskrivende tekst om begrepet.

Eksempel: Si/skriv til elevene: Bruk telefon eller kamera og ta fem ulike bilder av rust. Skriv en kort beskrivelse av begrepet rust. 

Eksempeloppgave: Ta fem ulike bilder av rust. Skriv en kort beskrivelse av begrepet rust. 

Eksempel på tekst: Rust er røde flekker på metall. Jeg tror det ruster mer ute enn inne på grunn av fuktighet.

 • rust1
 • rust2
 • rust3
 • rust4
 • rust5
 

Elevene skal videre jobbe i små grupper (2–4 elever), der de viser bildene til hverandre og forklarer hvorfor akkurat disse bildene beskriver begrepet. Etter denne presentasjonen skal gruppa samarbeide om å velge de bildene som de mener beskriver begrepet best og begrunne hvorfor. Sammen skriver de en tekst som de mener beskriver begrepet godt.

Hver gruppe presenterer sine bilder og sin tekst for resten av klassen. Diskuter i fellesskap ev. uklarheter.

Gangen i aktiviteten er: 

Modellen er inspirert av Natasa Lackovic (2007) og videreutviklet av Mette Nordby. Modellen er inspirert av Natasa Lackovic (2007) og videreutviklet av Mette Nordby.

Denne aktiviteten kan også brukes som en ren muntlig-visuell aktivitet, uten å skrive tekster.

 • Læreplan i naturfag (NAT01-04)

  Kjerneelement

  • Naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter (KE67)

  Kompetansemål

  • Vg1 SF
   • utforske en selvvalgt naturfaglig problemstilling, presentere funn og argumentere for valg av metoder (KM811)

Grunnleggende ferdigheter

 • Muntlige ferdigheter (GF1)
 • Å kunne skrive (GF2)

Læringsressurs