Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Passer for

  • barnetrinn 1-2

Tidsbruk

  • Valgfritt

Jakten etter størst, minst, kortest og lengst

Mål: Å utforske naturen samtidig som dere får trening i å bruke matematiske kjernebegreper.

 

Er dette den største mauren?

Aktiviteten passer fint på en turdag i skogen. Gi barna i oppgave å finne gjenstander som er størst, minst, kortest og lengst:

  • Hvem kan finne det/den største/minste bladet, insektet, steinen, soppen osv.? Mulighetene er mange.
  • Hvem kan finne den/det lengste/korteste pinnen, blomsten, treet osv.?
  • Diskuter også om noe er like stort/store eller like langt/lange.
  • Lag en utstilling over det dere finner på en stein eller et annet egnet sted.
  • Kan dere sortere etter størrelse? Kan dere måle ved hjelp av fingre, hender, kongler, pinner eller lignende. Eller kanskje dere vil bruke tråd eller målebånd?
  • Kan dere leke med andre viktige begreper som høy/lav, tynn/tykk, lett/tung?
  • Vel hjemme i klasserommet kan ev. barna tegne noe av det de fant.

Blad i ulike størrelser

Faglig forklaring

Hva du kan fortelle:

Forskere jobber på samme måte når de f.eks. skal beskrive en helt nyoppdaget plante. De må finne ut hvilke planter den er større og mindre enn. Om den er lang eller kort og om bladene er tykke eller tynne.

Kommentarer/praktiske tips

Aktiviteten kan gjøres under en turdag uten spesielle forberedelser, men den kan også spres over flere dager hvor man har fokus på ulike begreper hver gang.

Aktiviteten passer best vår eller høst. Men den kan også gjøres om vinteren, men da er det kanskje ikke så mange insekter. Derimot har man istapper, snøballer osv.

Materialer og utstyr

Dere kan bruke målebånd, men det burde være nok å legge det dere skal vurdere ved siden av hverandre eller finne andre ting å måle som foreslått i beskrivelsen.