Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Passer for

 • barnetrinn 1-2
 • barnetrinn 3-4
 • barnetrinn 5-7

20 spørsmål: Hvilket dyr tenker jeg på?

Gjett hvilket dyr som eleven tenker på ved å stille inntil 20 ja/nei-spørsmål.

Læringsmål

- anvende naturfaglige begreper for å beskrive dyr

Velg en elev som skal tenke på et dyr. Elevene stiller ja/nei-spørsmål etter tur. Målet er å gjette dyret før det er stilt 20 spørsmål.

Eksempler på spørsmål om et dyr er:

 

 • Har dyret fire bein? Marine pattedyr
 • Er det større enn en fotball?
 • Lever det vilt i Norge?
 • Lever det på land?
 • Spiser det kjøtt?
 • Har det vinger?

 

Kommentarer/praktiske tips

Du kan gjerne velge en annen kategori enn dyr, slik som plante, stoff, kroppsdel, himmellegeme eller noe annet. I aktiviteten må elevene bruke ulike begreper i spørsmålene. De må anvende kunnskap om egenskaper til dyr, funksjoner til kroppsdeler osv. 

Aktiviteten kan organiseres på ulike måter. Læreren eller en elev tenker ut noe innenfor den oppgitte kategorien, mens de andre spør etter tur. Når noen tror de vet svaret, rekker vedkommende opp hånda. Eller elevene kan deles inn i smågrupper, der de rullerer på hvem som tenker og hvem som spør. De som spør, spør helt til en av dem klarer å gjette svaret. 

 

 • Læreplan i naturfag (NAT01-04)

  Kjerneelement

  • Jorda og livet på jorda (KE70)

  Kompetansemål

  • 7. trinn
   • gjøre rede for hvordan organismer kan deles inn i hovedgrupper, og gi eksempler på ulike organismers særtrekk (KM778)

Grunnleggende ferdigheter

 • Muntlige ferdigheter (GF1)