Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid
Passer for
 • barnetrinn 3-4
Tidsbruk
 • 15 min

Sortere bilder – Hva hører til hvor?

Sortering og kategorisering er viktig i mange naturfaglige tema. I denne oppgaven er elevene fysisk aktive, samtidig som de må ta stilling til hva som ligger i naturfaglige begreper. 

Læringsmål

- plassere himmelobjekter i tilknytning til jorda, solsystemet, Melkeveien eller universet


Plasser fire bilder i hvert sitt hjørne av rommet som viser jord og måne, solsystemet, Melkeveien og universet. På en prosjektor viser du ulike bilder - av for eksempel fly, måne, Saturn, sola (se vedlegg).

La elevene tenke gjennom hvilket hjørne bildet hører hjemme i - på det laveste nivået. For eksempel vil sola høre hjemme i solsystemet (selv om den jo også selvfølgelig er en del av Melkeveien og universet).

Elevene skal så gå til det hjørnet som de mener er det mest riktige. De kan gjerne diskutere med hverandre underveis. La elevene begrunne hvorfor de valgte å gå til akkurat dette hjørnet.  

Jorda og månen. Jorda og månen. Foto: www.colourbox.no Solsystemet. Solsystemet. Foto: www.colourbox.no
  Melkeveien. Melkeveien. Foto: www.colourbox.no   Universet. Universet. Foto: www.colourbox.no

 

Kommentarer/praktiske tips

Skriv ut og laminer de fire hjørnebildene (se vedlegg). «Bilder til sortering» kan vises på skjerm eller skrives ut.

Andre begreper som passer til denne sorteringsaktiviteten er kildesortering (plast, metall, papir, rest...), dyr (edderkopp, insekt, pattedyr, fugl...), planter (blomsterplanter, mose, bregne, snelle..).

 • Læreplan i naturfag (NAT01-04)

  Kjerneelement

  • Jorda og livet på jorda (KE70)

  Kompetansemål

  • 7. trinn
   • gjøre rede for jordas forutsetninger for liv og sammenligne med andre himmellegemer i universet (KM823)

Grunnleggende ferdigheter

 • Muntlige ferdigheter (GF1)