Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Passer for

  • barnetrinn 3-4
  • barnetrinn 5-7

Tidsbruk

  • 20 min

Begrepskart med «gule lapper»

Et tema som verdensrommet inneholder mange begreper som det kan være vanskelig å holde orden på. En metode for å arbeide med disse begrepene og hvordan de henger sammen er å bruke små «gule lapper» og et stort ark.

Læringsmål

- forklare hvordan begreper om verdensrommet henger sammen

 

Elevene jobber i smågrupper der de skriver disse begrepene med store bokstaver – ett begrep per «gul lapp»:

UNIVERSET – SOL – JORD – PLANET – GALAKSE – MÅNE – STJERNE – SOLSYSTEM – MELKEVEIEN  

Elevene plasserer og sorterer lappene på A3-arket ut fra et system som de diskuterer seg fram til. 

Når de har systematisert de gule lappene, tegner de streker/piler mellom lappene. På strekene/pilene fullfører de setninger som starter med det ene begrepet og slutter med det andre for å få fram sammenhengen mellom begrepene. For eksempel: universet inneholder galakser. 

  begreper

Kommentarer/praktiske tips

Elevene bør jobbe i små grupper (2-3 elever). Diskusjonen gir et godt utgangspunkt for læring, der elevene kan dele sin forståelse med hverandre eller finne ut at det er begreper de ikke har forstått. Sterkere elever kan få et stort handlingsrom der de selv må bestemme hvilke begreper som skal være med, mens svakere elever kan få færre begreper å sortere.

Denne aktiviteten kan brukes både som oppstart av et tema for å sjekke hva elevene kan fra før og som en avslutning for å oppsummere. Eventuelle feiloppfatninger kan avdekkes ut fra det elevene skriver. Selv om det ikke er noen fasit for sorteringen av begrepene, kan setningene bli feil; f.eks. er det feil å skrive at «Melkeveien er et solsystem». 

Aktiviteten kan fint overføres til andre tema med andre begreper. For eksempel kroppen; hjerte, lunger, blod osv eller elektrisitet; strøm, spenning, batteri, krets osv.

Materialer og utstyr

  • «gule lapper»
  • A3-ark
  • skrivesaker

Bakgrunnsstoff