Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid
Passer for
 • barnetrinn 1-2
 • barnetrinn 3-4
 • barnetrinn 5-7
 • ungdomstrinn 8-10
 • vg1
Tidsbruk
 • 10 min

Hva eller hvem skal ut?

Denne aktiviteten kan varieres i det uendelige. Vis tre bilder til elevene. Oppgaven deres er å velge ut ett bilde som skiller seg ut. Her er det ingen fasit, det er begrunnelsen som er viktig.

Læringsmål

Elevene skal

 • begrunne hvorfor noe er likt og noe er ulikt

 

1. Be elevene om å se på bildene og tenke gjennom hver for seg hvilke to bilder som de mener har noe til felles og hvilket som skiller seg ut. Be dem prøve å finne flere svar.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.no Illustrasjonsfoto: Colourbox.no Illustrasjonsfoto: Colourbox.no Illustrasjonsfoto: Colourbox.no Illustrasjonsfoto: Colourbox.no Illustrasjonsfoto: Colourbox.no  

2. La elevene snakke sammen to og to om hva de tenkte og begrunne svarene sine.

3. Oppsummer i plenum ved at noen av elevene kommer med sine forslag og forteller hva de tenkte.

Her er det ingen fasitsvar, men det som er viktig er å begrunne hvorfor du mener at det ene bildet skal ut. Hvis det er (som over) bilde av sjokoladebiter, vannflasker og et ark, kan svaret f.eks. være at sjokoladebitene og arket har noe til felles, fordi de begge er rektangelforma. Et annet svar kan være at både sjokoladen og vannet kan inntas (spises/drikkes), men det kan ikke arket. 

Kommentarer/praktiske tips

Tenk-par-del: La elevene først se på bildene på egen hånd og tenke ut noen forslag inni seg. La de så snakke sammen to og to. Til slutt oppsummerer dere i plenum, der noen forslag blir delt med alle. Dette er en god arbeidsform som kan brukes i mange tenkeoppgaver. Elevene får tid til å reflektere selv, og alle får fortalt til noen det de selv tenker. I stedet for tre bilder kan du bruke tre begreper.

 • Læreplan i naturfag (NAT01-04)

  Kjerneelement

  • Naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter (KE67)
  • Jorda og livet på jorda (KE70)

  Kompetansemål

  • 2. trinn
   • utforske og beskrive observerbare egenskaper til ulike objekter, materialer og stoffer og sortere etter egenskaper (KM786)

Grunnleggende ferdigheter

 • Muntlige ferdigheter (GF1)
Naturfaglig språk

Fagspesifikke begrep

 • blanding
  noe som har blitt til ved at to eller flere stoffer røres sammen eller helles oppi hverandre
 • fast stoff
  et stoff som har en fast form, slik som stein eller tre
 • gass
  et stoff som vanligvis er usynlig, er uten form og sprer seg rundt, som for eksempel luft
 • rent stoff
  laget av bare én type atomer eller én type molekyler, for eksempel gull eller vann
 • væske
  et stoff som er flytende og forandrer form, slik som vann

Tema

 • Aktiviteter for hjemmeskole