Hopp til hovedinnhold
Undervisningsopplegg

Økt 1: Bærekraftige produktvalg

smarttelefoner

I denne økta får elevene oppdraget om å tre inn i rollen som innkjøpsansvarlig i en bedrift og undersøke ulike produkters livsløp og vurdere disse i et bærekraftperspektiv. Elevene introduseres for de ulike dimensjonene av bærekraftig utvikling og hvordan produktmerking kan gi oss som forbrukere informasjon om et produkts bærekraftighet.

Læringsmål

Elevene skal kunne

 • beskrive og gi eksempler på ulike dimensjoner av bærekraftig utvikling
 • forstå hva produktmerking er, og finne informasjon om hva de betyr
 • vurdere hvilke dimensjoner av bærekraftig utvikling noen produktmerker gir oss informasjon om

Tidsbruk

1A. Plenum: Presentasjon av oppdrag

5 minutter

1B. Gruppe: Grubletegning, bærekraftig utvikling

10 minutter

1C. Plenum: Miniforelesning om bærekraftig utvikling

10 minutter

1D. Plenum: Film Sweatshop

10 minutter

1E. Gruppe: Produktmerking og bærekraftig utvikling

20 minutter

1F. Gruppe: Produktmerker innen ulike bransjer

20 minutter

1G. Plenum: Oppsummering og forberedelse til neste økt

15 minutter

TOTALT

 90 minutter

Naturfaglig språk

Fagspesifikke begrep

 • bærekraftig utvikling
  utvikling som tilfredsstiller dagens behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å tilfredsstille sine behov
 • bærekraftsanalyse
  analyse av et produkt basert på informasjon om produktets påvirkning på økonomi, sosiale forhold og miljø
 • generisk mobiltelefon
  telefon som ikke er knyttet til en spesiell operatør
 • livsløpsanalyse
  analyse av et produkts miljømessige konsekvenser knyttet til produksjon, distribusjon, bruk og avfallshåndtering av produktet
 • miljømerking
  merking av råvarer som skal gi forbrukeren informasjon om produktets belastning på miljøet
 • produktmerking
  merker som gir informasjon om varen. Det finnes mange typer produktmerker, som for eksempel miljømerker, økologimerker, energimerker, etikkmerker og faremerker