Hopp til hovedinnhold
Undervisningsopplegg

X: Materiale til elever som trenger en ekstra utfordring

 

 

jorda

 

Her finnes et oppdrag til elever som ønsker en ekstra utfordring. Elevene skal følge samme progresjon som de andre elevene.

 

Naturfaglig språk

Fagspesifikke begrep

 • bærekraftig utvikling
  utvikling som tilfredsstiller dagens behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å tilfredsstille sine behov
 • bærekraftsanalyse
  analyse av et produkt basert på informasjon om produktets påvirkning på økonomi, sosiale forhold og miljø
 • generisk mobiltelefon
  telefon som ikke er knyttet til en spesiell operatør
 • miljømerking
  merking av råvarer som skal gi forbrukeren informasjon om produktets belastning på miljøet
 • produktmerking
  merker som gir informasjon om varen. Det finnes mange typer produktmerker, som for eksempel miljømerker, økologimerker, energimerker, etikkmerker og faremerker
 • vurdering av livsløp
  vurdering av et produkts miljømessige konsekvenser knyttet til produksjon, distribusjon, bruk og avfallshåndtering av produktet