Hopp til hovedinnhold
Undervisningsopplegg

Økt 2: Livsløpsanalyse av produkter

befolkningen i en hånd

I denne økta skal elevene bruke kunnskapen fra økt 1 til å lage en bærekraftsanalyse av egne produkter. De skal deretter lære om livsløpsanalyser til produkter. Aktivitetene gir elevene mulighet til å bli kjent med ulike typer produktmerker og hva slags informasjon de kan gi om livsløpet til et produkt.

Læringsmål

Elevene skal kunne

 • lage en bærekraftsanalyse av ulike produkter
 • finne informasjon om og analysere stadiene i produkters livsløp
 • formidle et bærekraftsbudskap gjennom tekst og bilde

Tidsbruk

2A. Gruppe: Hvem skal ut?

5 minutter

2B. Gruppe: Løse oppdrag I Bærekraftsanalyse av produkter

30 minutter

2C. Plenum: Bærekraftsanalyse av produkter

10 minutter

2D. Gruppe: Sortering produktmerking livsløpsanalyse

15 minutter

2E. Gruppe: Analysere produkt på livsløpsanalyse

15 minutter

2H. Gruppe: Lag logo og bedriftsnavn

15 minutter

TOTALT

 90 minutter

Naturfaglig språk

Fagspesifikke begrep

 • bærekraftig utvikling
  utvikling som tilfredsstiller dagens behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å tilfredsstille sine behov
 • bærekraftsanalyse
  analyse av et produkt basert på informasjon om produktets påvirkning på økonomi, sosiale forhold og miljø
 • generisk mobiltelefon
  telefon som ikke er knyttet til en spesiell operatør
 • livsløpsanalyse
  analyse av et produkts miljømessige konsekvenser knyttet til produksjon, distribusjon, bruk og avfallshåndtering av produktet
 • miljømerking
  merking av råvarer som skal gi forbrukeren informasjon om produktets belastning på miljøet
 • produktmerking
  merker som gir informasjon om varen. Det finnes mange typer produktmerker, som for eksempel miljømerker, økologimerker, energimerker, etikkmerker og faremerker