Hopp til hovedinnhold
Undervisningsopplegg

Økt 4: Løsning på oppdraget

økologisk fotspor

I denne økta skal hver gruppe legge fram sitt forslag til løsning på oppdraget og gi tilbakemeldinger til hverandre ved hjelp av kjennetegn på måloppnåelse.

Læringsmål

Elevene skal kunne

 • presentere produkters livsløp i et bærekraftig perspektiv
 • formidle og begrunne egne bærekraftige produktvalg på bakgrunn av produkters livsløp
 • vurdere egen og andres måloppnåelse

Forslag til tidsbruk

4A. Oppdrag og kjennetegn på måloppnåelse

5 minutter

4B. Gruppe 1 presenterer

10 minutter

4C. Gruppearbeid, vurdere presentasjon til gruppe 1, forberede tilbakemeldinger

minutter

4D. Gruppe 1 sin kritiske venn gir tilbakemeldinger

minutter

4E. Gruppe 2 presenterer

10 minutter

4F. Gruppearbeid, vurdere presentasjon til gruppe 2, forberede tilbakemeldinger

minutter

4G. Gruppe 2 sin kritiske venn gir tilbakemeldinger

minutter

4H. Gruppe 3 presenterer

10 minutter

4I. Gruppearbeid, vurdere presentasjon til gruppe 3, forberede tilbakemeldinger

minutter

4J. Gruppe 3 sin kritiske venn gir tilbakemeldinger

minutter

4K. Gruppe 4 presenterer

10 minutter

4L. Gruppearbeid, vurdere presentasjon til gruppe 4, forberede tilbakemeldinger

minutter

4M. Gruppe 4 sin kritiske venn gir tilbakemeldinger

minutter

4N. Oppsummering

minutter

Totalt

90 minutter

Naturfaglig språk

Fagspesifikke begrep

 • bærekraftig utvikling
  utvikling som tilfredsstiller dagens behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å tilfredsstille sine behov
 • bærekraftsanalyse
  analyse av et produkt basert på informasjon om produktets påvirkning på økonomi, sosiale forhold og miljø
 • generisk mobiltelefon
  telefon som ikke er knyttet til en spesiell operatør
 • livsløpsanalyse
  analyse av et produkts miljømessige konsekvenser knyttet til produksjon, distribusjon, bruk og avfallshåndtering av produktet
 • miljømerking
  merking av råvarer som skal gi forbrukeren informasjon om produktets belastning på miljøet
 • produktmerking
  merker som gir informasjon om varen. Det finnes mange typer produktmerker, som for eksempel miljømerker, økologimerker, energimerker, etikkmerker og faremerker