Hopp til hovedinnhold
Undervisningsopplegg

Økt 3: Produktvalg yrkesutøver

silhuetter på jordkloden

I denne økta skal elevene lage en livsløpsanalyse av de to produktene i bedriften sin. De skal videre velge et produkt til bedriften sin basert på bærekraftsanalysen fra økt 2 og livsløpsanalysen fra denne økta. Til slutt skal de lage ferdig plakatene og forberede en presentasjon til økt 4.

Læringsmål

Elevene skal kunne

 • undersøke og sammenligne produkters livsløp på bakgrunn av informasjonssøk 
 • vurdere produktvalg på bakgrunn av bærekraftighet i et produkts livsløp

Tidsbruk

3A. Plenum: Mini-kahoot om livsløpsanalyse

5 minutter

3B. Gruppe: Løs oppdrag II livsløpsanalyser på egne produkter

30 minutter

3C. Plenum: Livsløpsanalyser på egne produkter

15 minutter

3D. Gruppe: Forberede presentasjon av oppdraget

30 minutter

3E. Plenum: Oppsummering

10 minutter

TOTALT

 90 minutter

Naturfaglig språk

Fagspesifikke begrep

 • bærekraftig utvikling
  utvikling som tilfredsstiller dagens behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å tilfredsstille sine behov
 • bærekraftsanalyse
  analyse av et produkt basert på informasjon om produktets påvirkning på økonomi, sosiale forhold og miljø
 • generisk mobiltelefon
  telefon som ikke er knyttet til en spesiell operatør
 • livsløpsanalyse
  analyse av et produkts miljømessige konsekvenser knyttet til produksjon, distribusjon, bruk og avfallshåndtering av produktet
 • miljømerking
  merking av råvarer som skal gi forbrukeren informasjon om produktets belastning på miljøet
 • produktmerking
  merker som gir informasjon om varen. Det finnes mange typer produktmerker, som for eksempel miljømerker, økologimerker, energimerker, etikkmerker og faremerker