Temasider

pulver opp i flammer

Interesse­vekkarar

Korte aktivitetar for å vekke undring og interesse.

Vurdering 8x5

Vurdering

Hvordan gi gode tilbakemeldinger i naturfag?

forside tid beskjært

Tid

I naturen kan endringer skje på få sekunder eller så sakte at vi ikke klarer å observere det.

Tema
Andre læringsarenaer

Andre læringsarenaer

Bruk av læringsarenaer utenfor skoler øker mulighetene for at elevene opplever relevans ved at de ser kunnskap i anvendelse og at studier foregår i autentiske omgivelser.

Tema
Jenter som diskuterer

Argumentasjon

Argumentasjon er en av de viktigste drivkreftene i naturvitenskapelig praksis og dermed et sentralt kjennetegn ved naturvitenskap. Her finner dere en serie artikler om argumentasjon. Artiklene kan leses enkeltvis eller som en helhet.

Tema
begrepsvegg2

Begreper og språk

Å forstå hva naturfaglige begreper betyr og å skjønne naturfagspråket er viktig for å forstå selve fagets innhold. Arbeid med begreper er derfor grunnleggende i naturfag, og det er viktig å variere metoder i dette arbeidet for å nå flest mulig elever.

Tema
Kurvplanter8

Biologi programfag

Fra det forunderlige som skjer på mikronivå i det indre av cellene, til samspillet i økosystemene på jordkloden.

Tema
Reagensrør

Bioteknologi

På denne temasiden har vi samlet ressurser om temaet bioteknologi. Her finner du aktiviteter og fagartikler om emnet tilpasset grunnskolen og videregående skole.

Tema
Elev foran PC

Digitale ferdigheter i naturfag

Det er store muligheter for å bruke IKT mer kreativt med flere gode verktøy og i større omfang enn det de fleste gjør i dag.

Tema
Listebilde - egg

Eggsperimenter

Her har vi samla aktivitetar og artiklar som handlar om egg.

Tema
Naturfag 1/19

Energi og materie

Energi og materie er et av kjerneelementene i naturfag fra 1. til 11. trinn. Her viser vi ressurser om dette kjerneelementet.

Tema
Forskerspiren - listebilde

Naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter

Gjennom kjerneelementet Naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter skal elevene oppleve naturfag som et praktisk og utforskende fag. Gjennom opplevelse, undring, utforsking og erfaring skal elevene forstå verden omkring seg i et naturvitenskapelig perspektiv.

Tema
apollon

Forskningsnytt

Her har vi samlet en del ulike nettsider fra inn- og utland som kommer med nyheter innenfor forskningens verden.

Tema
Grubleoppgave om Newtons lover: Luftmotstand

Fysikk

Læren om de fenomener i naturen som kan bli forstått på en fundamental måte ut fra elementære prinsipper og lover.

Tema
Gourmet egg på brødskiva.

Gastronomisk naturfag

Naturfaglærere er ikke som andre på kjøkkenet! Opplegg både til undervisningen og til å imponere gjester...

Tema
Lagdelt fjell

Geofag

Temaside for geofag med bl.a. ferdigutviklete undervisningsopplegg og bakgrunnsstoff til forberedelse av undervisningen.

Tema
Grunnleggende ferdigheter skriving elev

Grunnleggende ferdigheter

Elevene skal mestre å lese, skrive og samtale om naturvitenskapelige emner, samt bruke regning og digitale verktøy der det inngår i en faglig sammenheng.

Tema
høstfarger aud 2

Høst

Med høsten følger mange muligheter til spennende undervisning i naturfag.

Tema
pulver opp i flammer

Interessevekkarar

Her er tips om korte aktivitetar som du kan bruke i oppstarten av eit emne for å vekke undring og interesse.

Tema
Jord i hånd

Jord

Jord er en begrenset ressurs og et levende system som gir næringsstoffer, holder på vann til plantevekst, er grunnlaget for all produksjon av mat, energi og fiber – og helt vesentlig for lagring av karbon. Jorda er også et filter som fjerner forurensning fra vann i bakken.

Tema
Naturfag 1/11

Kjemi

Alt i naturen består av stoffer - også alt som lever.

Tema
Klimafilm.no

Klima

Hvordan undervise om dette viktige temaet? Her har vi samlet ulike ressurser.

Tema
Jenter som bygger kropper av plastelina

Kropp og helse

På denne temasiden har vi samlet læringsressurser innenfor temaet kropp og helse. Her vil du finne undervisningsopplegg, små aktiviteter og artikler om emnet.

Tema
Luftrakett 2

Luft

Luft kan få ting til å bevege seg, vi er avhengige av å puste inn luft og lufta kan forurenses. Her er tips til ulike innfallsvinkler til temaet.

Tema
Islykt 1

Lys

Lys handlar om sola, synet, lysbrytning, fotosyntese og mykje meir. Her er rom for mange tverrfaglege koplingar.

Tema
Lakkpleie bilvoks

Naturfag i yrkesfag

Hvordan kan naturfag og programfag på yrkesfag samarbeide?

Tema
ToF-samling

Teknologi og forskningslære

Teknologi og forskningslære skal gi erfaringer med realfag i praksis og skape en arena for undring og nysgjerrighet.

Tema
Tid forside Naturfag 1/16

Tid

Tid er viktig i både fysikk, biologi, kjemi, teknologi og geofag. I naturen kan endringene skje på få sekunder eller gå så sakte at vi mennesker ikke klarer å observere det.

Tema
Jorda

Bærekraftig utvikling

Bakgrunnsstoff og læringsressurser om bærekraftig utvikling.

Tema
Elever bygger bro

Valgfagene på ungdomstrinnet

Dette er en samleside med lenker til læringsressurser for alle valgfagene som tilbys i ungdomsskolen.

Tema
Vann

Vann

Temasiden inneholder en rekke læringsressurser som gir ulike innfallsvinkler til temaet vann.

Tema
Solsystemet

Verdsrommet

Læringsressursar om verdsrommet, solsystemet vårt og fenomen i og rundt vår eigen klode. Temaet kan koplast til fleire kompetansemål i klassisk fysikk.

Tema
hudfarge vinter

Vinter

Utnytt vinteren og pek på mulige naturfaglige fenomener i forbindelse med årstider og feiringer.

Tema
vurderingLK06_1

Vurdering

Det er gjennom gode kjenneteikn på måloppnåing at vi blir i stand til å gi elevane gode tilbakemeldingar på utviklinga deira i faget.

Tema
Fuglekasse-liste

Vår

Om våren «eksploderer» naturen. Her har vi samlet noen spennende naturfagaktiviteter.

Tema
rollemodell.no

Yrkesretting og relevans

Realfag er viktig i mange yrker. En kobling mellom arbeidsliv og skole er med på å gjøre realfag relevant.