Hopp til hovedinnhold
pulver opp i flammer

Interesse­vekkarar

Korte aktivitetar for å vekke undring og interesse.

Vurdering 8x5

Vurdering

Hvordan gi gode tilbakemeldinger i naturfag?

Tema
Andre læringsarenaer

Andre læringsarenaer

Bruk av læringsarenaer utenfor skoler øker mulighetene for at elevene opplever relevans ved at de ser kunnskap i anvendelse og at studier foregår i autentiske omgivelser.

Tema
Jenter som diskuterer

Argumentasjon

Argumentasjon er en av de viktigste drivkreftene i naturvitenskapelig praksis og dermed et sentralt kjennetegn ved naturvitenskap. Her finner dere en serie artikler om argumentasjon. Artiklene kan leses enkeltvis eller som en helhet.

Tema
begrepsvegg2

Begreper og språk

Å forstå hva naturfaglige begreper betyr og å skjønne naturfagspråket er viktig for å forstå selve fagets innhold. Arbeid med begreper er derfor grunnleggende i naturfag, og det er viktig å variere metoder i dette arbeidet for å nå flest mulig elever.

Tema
Reagensrør

Bioteknologi

På denne temasiden har vi samlet ressurser om temaet bioteknologi. Her finner du aktiviteter og fagartikler om emnet tilpasset grunnskolen og videregående skole.

Tema
Jorda

Bærekraftig utvikling

Bakgrunnsstoff og læringsressurser om bærekraftig utvikling.

Tema
Listebilde - egg

Eggsperimenter

Her har vi samla aktivitetar og artiklar som handlar om egg.

Tema
apollon

Forskningsnytt

Her har vi samlet en del ulike nettsider fra inn- og utland som kommer med nyheter innenfor forskningens verden.

Tema
Gourmet egg på brødskiva.

Gastronomisk naturfag

Naturfaglærere er ikke som andre på kjøkkenet! Opplegg både til undervisningen og til å imponere gjester...

Tema
Grunnleggende ferdigheter skriving elev

Grunnleggende ferdigheter

Elevene skal mestre å lese, skrive og samtale om naturvitenskapelige emner, samt bruke regning og digitale verktøy der det inngår i en faglig sammenheng.

Tema
høstfarger aud 2

Høst

Med høsten følger mange muligheter til spennende undervisning i naturfag.

Tema
pulver opp i flammer

Interessevekkarar

Her er tips om korte aktivitetar som du kan bruke i oppstarten av eit emne for å vekke undring og interesse.

Tema
Jord i hånd

Jord

Jord er en begrenset ressurs og et levende system som gir næringsstoffer, holder på vann til plantevekst, er grunnlaget for all produksjon av mat, energi og fiber – og helt vesentlig for lagring av karbon. Jorda er også et filter som fjerner forurensning fra vann i bakken.

Tema
Klimafilm.no

Klima

Hvordan undervise om dette viktige temaet? Her har vi samlet ulike ressurser.

Tema
Luftrakett 2

Luft

Luft kan få ting til å bevege seg, vi er avhengige av å puste inn luft og lufta kan forurenses. Her er tips til ulike innfallsvinkler til temaet.

Tema
Islykt 1

Lys

Lys handlar om sola, synet, lysbrytning, fotosyntese og mykje meir. Her er rom for mange tverrfaglege koplingar.

Tema
teknologi:microbit

Teknologi

Teknologi er et av kjerneelementene i naturfag. Her har vi samlet en del stoff som på ulike måter belyser temaet.

Tema
Tid forside Naturfag 1/16

Tid

Tid er viktig i både fysikk, biologi, kjemi, teknologi og geofag. I naturen kan endringene skje på få sekunder eller gå så sakte at vi mennesker ikke klarer å observere det.

Tema
Elever måler tykkelse på bjørkestamme

Uterommet – nærmiljøet som læringsarena

Uteaktiviteter som er lette å gjennomføre i skolens nærmiljø. Hvert opplegg starter ute, har et etterarbeid som binder sammen teori og praksis, krever lite utstyr og kan gjennomføres på 60 minutter.

Tema
uteskole

Uteundervisning

I følge opplæringens verdigrunnlag, i læreplanen, skal elevene få oppleve naturen og se den som en kilde til nytte, glede, helse og læring. På denne temasiden har vi samlet ulike aktiviteter som passer for uteundervisning.

Tema
Elever bygger bro

Valgfagene på ungdomstrinnet

Dette er en samleside med lenker til læringsressurser for alle valgfagene som tilbys i ungdomsskolen.

Tema
Vann

Vann

Temasiden inneholder en rekke læringsressurser som gir ulike innfallsvinkler til temaet vann.

Tema
Solsystemet

Verdsrommet

Læringsressursar om verdsrommet, solsystemet vårt og fenomen i og rundt vår eigen klode. Temaet kan koplast til fleire kompetansemål i klassisk fysikk.

Tema
vinterlandskap

Vinter

Utnytt vinteren og pek på mulige naturfaglige fenomener i forbindelse med årstider og feiringer.

Tema
vurderingLK06_1

Vurdering

Det er gjennom gode kjenneteikn på måloppnåing at vi blir i stand til å gi elevane gode tilbakemeldingar på utviklinga deira i faget.

Tema
Fuglekasse-liste

Vår

Om våren «eksploderer» naturen. Her har vi samlet noen spennende naturfagaktiviteter.

Tema
rollemodell.no

Yrkesretting og relevans

Realfag er viktig i mange yrker. En kobling mellom arbeidsliv og skole er med på å gjøre realfag relevant.