Folkehelse og livsmestring

Folkehelse og livsmestring er ett av tre tverrfaglige temaer i fagfornyelsen.