Valgfagene på ungdomstrinnet

Valgfagstilbudet i ungdomsskolen består av til sammen 14 læreplaner. Skolene må tilby minst to valgfag. Valgfagsidene inneholder læringsressurser og praktiske tips som kan være til nytte i planlegging og undervisning av fagene.

Dafniejakten 11 4x3

Forskning i praksis

Elevene skal få erfaring med vitenskapelige metoder og arbeidsmåter.

teknologi oljeplattform lego

Teknologi i praksis

Elevane skal utvikle teknologiske produkt med utgangspunkt i lokale problemstillingar.

Mose og lav 5 8x5

Natur, miljø og friluftsliv

Uteklasserommet er læringsarena.

Biltrafikk 8x5

Trafikk

Elevene skal utvikle kunnskap om trafikk og få praktisk erfaring med forsvarlig atferd i trafikken.

Fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet og helse

Elevene skal få bedre helse og trivsel.

Udir

Læreplaner og veiledninger for alle valgfagene

På udir.no finner du læreplanene, veiledninger og annen informasjon for valgfagene i ungdomsskolen.

Artikkel