Hopp til hovedinnhold

Valgfagene på ungdomstrinnet

Valgfagstilbudet i ungdomsskolen består av til sammen 16 læreplaner. Skolene må tilby minst to valgfag. Valgfagsidene inneholder læringsressurser og praktiske tips som kan være til nytte i planlegging og undervisning av fagene.

Nettressurser

(sokeresultat.udir.no)