Hopp til hovedinnhold

Andre læringsarenaer

TEMA

Andre læringsarenaer

Bruk av læringsarenaer utenfor skoler øker mulighetene for at elevene opplever relevans ved at de ser kunnskap i anvendelse og at studier foregår i autentiske omgivelser. Disse læringsarenaene kan gi elevene en mer praktisk tilrettelagt undervisning og gir læreren rom for større variasjon i metodevalg. Men læring skjer ikke bare fordi vi skaper variasjon eller tar elevene med ut av klasserommet. Det kreves kanskje enda mer av læreren når andre læringsarenaer tas i bruk.

Naturfag 2/11

Naturfag 2/11

Dette nummeret av Naturfag har andre læringsarenaer som hovedtema. 

Faglig utsmykning 4

Naturfag i skolegården og skolebygningen

Eksempler på ulike innstallasjoner som kan inngå i en realfagpark på skolen.

Utvidet klasserom i naturfag

Utvidet klasserom i naturfag

Bok om hvilke muligheter som ligger i det utvidete klasserommet.

Ressursoversikt
Alle målgrupper
  • Alle målgrupper
  • Naturfag Barnetrinn
  • Naturfag ungdomstrinn
  • Naturfag vg 1
  • Biologi 1 og 2
  • Fysikk 1 og 2
  • Kjemi 1 og 2
  • Geofag X, 1 og 2
  • TOF X, 1 og 2
Andre læringsarenaer

Andre læringsarenaer

Rakett - listebilde

Bruk av eksterne miljøer i prosjektarbeidet

Feltarbeid i en geotop utforsking 1 4x3

Feltarbeid i en geotop

geologi geofilmer merethe frøyland

Filmserie: Feltarbeid i geofag

Uteskole - listebilde

Flagget til topps for naturfag i uteskolen!

Lønn

Følg et tre gjennom årstidene

Hamar -listebilde

Hamar Naturskole – «det virkelige livet»

uteundervisning - listebilde

Hvorfor uteundervisning?

Klasserommet utenfor

Klasserommet utenfor

Ekstremvær og naturfarer

Læring, medvirkning og bærekraftig utvikling: utfordringer i nærmiljøet

Mange erfaringer i mange rom

Mange erfaringer i mange rom

Blåstrupe - listebilde

På feltarbeid i blåstrupeland…

Museum

Samarbeid mellom skole og museum

skolehage5

Skolehage som undervisningsmetode

Soppatlas-liste

Sopp

Robot ved fuglebrett

Teknologi sammen med uteskole i naturfag

uteskoledidaktikk

Uteskoledidaktikk

Utvidet klasserom i naturfag

Utvidet klasserom i naturfag

vannets vei -9

Vannets vei - fra skolegård til fjord

Lønn

Vi følger et tre i fire årstider

Nordre Øyeren Våtmarkssenter3

Våtmarkssentre som læringsarena