Bioteknologi

TEMA

Bioteknologi

På denne temasiden har vi samlet ressurser om temaet bioteknologi. Her finner du aktiviteter og fagartikler om emnet tilpasset grunnskolen og videregående skole.

Isolere DNA 6 - synlig DNA

Isoler ditt eget DNA

Forsøk hvor vi isolerer DNA fra våre egne celler og gjør det synlig ved å felle det ut i etanol.

Mikropipette

Medisinsk bruk av bioteknologi

Bioteknologi er eit viktig verktøy innan medisinen.

Skjermdump fra: Gener

Memory med genetikk og arv

Innenfor genetikk og arvelære er det mange begreper som må huskes og læres.

Ressursoversikt
Alle målgrupper
  • Alle målgrupper
  • Naturfag Barnetrinn
  • Naturfag ungdomstrinn
  • Naturfag vg 1
  • Biologi 1 og 2
  • Fysikk 1 og 2
  • Kjemi 1 og 2
  • Geofag X, 1 og 2
  • TOF X, 1 og 2
Transformering av Escherichia coli -8

Bioteknologi - transformering av Escherichia coli

DNA i kriminalsaker

DNA i kriminalsaker

Gelelektroforese - DNA-prøve

Finn størrelsen til DNA-bitene etter gelelektroforese

Western blotting - 1

Immunologi – western blotting

Graviditetstest - listebilde

Immunologiske tester

Flytskjema - Kutting og analyse av DNA

Kutting av DNA med restriksjonzenzymer

Mikropipette

Medisinsk bruk av bioteknologi

Memory med genetikk

Memory med genetikk og arv

ulv_debatt3

Rollespill: Gentesting

Relaterte temasider

Nettressurser