Hopp til hovedinnhold

Inkludering for alle

TEMA

Inkludering for alle

Hvordan skal vi inkludere alle elever i klassefellesskapet ved at de opplever trygghet, godt samspill, motivasjon og mestring? Her finner du kompetanseutviklingsmoduler som lærere og PP-rådgivere samarbeider om å gjennomføre, samt tips til aktiviteteter og verktøy for en inkluderende undervisning.

Uterommet kompetanseutvikling 2

Lokal kompetanseutvikling

for ansatte i skole og PPT

Inkluderte elever

Om inkludering

bakgrunnsstoff og verktøy

Ressursoversikt
Alle målgrupper
  • Alle målgrupper
  • Naturfag Barnetrinn
  • Naturfag ungdomstrinn
  • Naturfag vg 1
  • Biologi 1 og 2
  • Fysikk 1 og 2
  • Kjemi 1 og 2
  • Geofag X, 1 og 2
  • TOF X, 1 og 2
diskusjon svakere farge

Dialogspelet

Forklar ordet

Forklar ordet

maur

Gjett hva jeg tenker på!

gruble ikon

Grubletegning

Hva eller hvem skal ut?

Hva eller hvem skal ut?

Koble sammen ord

Koble sammen ord

Leseoppdrag

Leseoppdrag

Lytt og gjenfortell

Lytt og gjenfortell

film ikon

Observere i film

løpe

Påstandsark

hånd penn

Samarbeidsskriving

tegne

Samarbeidstegning

isbit ikon

Setninger i rekkefølge

sko

Sorteringsaktivitet

to som snakker

Tenk-par-del