Bok

Ole Johan Borge og Tore Tennøe (Redaksjonskomité): Stamceller & kloning

Stamceller & kloning

Et hefte som gir innføring i hva stamceller og kloning dreier seg om og som egner seg godt som grunnlag for elevdiskusjoner.

Heftet Stamceller & kloning

Den bioteknologiske forskningen har gjort store fremskritt de siste årene. Ny kunnskap om gener og celler og hvordan kroppen fungerer kan gi oss store muligheter for å hjelpe syke, men også by på utfordringer som disse:

 • Er det riktig å tillate kloning i enkelte tilfeller?
 • Er bruk av befruktede eggceller veien å gå for å hjelpe alvorlig syke?

Vi tør påstå at slike spørsmål vil prege samfunnsdebatten de neste årene. De be­rører oss alle, både fordi de handler om viktige verdier og fordi vi selv en dag kan bli pasienter eller pårørende. Det finnes i mange tilfeller ingen fasitsvar med to streker under. Derfor bør diskusjonene om disse temaene ikke overlates til andre – enten de er eksperter i forskningslaboratorier, sjefer i multinasjonale selskaper eller politikere. Eller folk som oss, på et kontor i Oslo.

Teknologirådet og Bioteknologinemnda har begge som oppgave å skape bred diskusjon om viktige teknologispørsmål. Vi har derfor laget dette heftet som en innføring i hva bruk av stamceller og kloning dreier seg om. Tanken er at heftet skal gi dere grunnlag for å gjøre dere opp en mening selv.

I skolen er stamcelle- og kloningsdebatten særlig relevant for naturfag/biologi, KRL-faget og samfunnsfag. Men også andre fag der muntlig og skriftlig argumentasjon er viktig kan med hell bruke dette heftet som utgangspunkt. Heftet gir informasjon om hvordan dere kan gjennomføre en diskusjon om stamceller som et ledd i unndervisningen.

Læreplan i naturfag

 • Etter Vg1 - studieforberedende utdanningsprogram
  • Bioteknologi
   • gi en oversikt over ulike former for medisinsk bruk av bioteknologi og diskutere muligheter og utfordringer ved slik bruk
   • sammenligne argumenter om bruk av bioteknologi og drøfte ulike faglige og etiske problemstillinger knyttet til disse
 • Etter Vg3 - påbygging til generell studiekompetanse
  • Bioteknologi
   • gi en oversikt over ulike former for medisinsk bruk av bioteknologi og diskutere muligheter og utfordringer ved slik bruk
   • sammenligne argumenter om bruk av bioteknologi og drøfte ulike faglige og etiske problemstillinger knyttet til disse

Læreplan i biologi - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

 • Biologi 2
  • Bioteknologi
   • gjere greie for den biologiske verdien av stamceller, forklare prinsippa for reproduktiv og terapeutisk kloning og drøfte etiske sider ved val av ulike kjelder for stamceller

Nettressurser