Hopp til hovedinnhold

Finn størrelsen til DNA-bitene etter gelelektroforese

Etter at dere har utført en gelelektroforese, kan dere finne størrelsen på DNA-bitene i gelen.

Vandringslengen til en DNA-bit i en gel er omvendt proporsjonal med logaritmen til molekylvekten til DNA-biten. Det er derfor mulig å finne størrelsen til DNA-biter dersom man har vandringslengden til både til den DNA-biten man skal finne størrelsen på og vandringslengen til DNA-biter av kjent størrelse.

For å finne størrelsen på DNA-bitene kan dere enten bruke vanlig millimeterpapir eller semilogaritmisk papir. Det letteste er å bruke semilogaritmisk papir.

Bruk av vanlig millimeterpapir

 1. Lag en standardkurve basert på DNA-størrelsesmarkøren:
  • Mål avstanden fra brønnen til DNA-størrelsesmarkøren og fyll inn i en tabell sammen med molekylvekten til de ulike DNA-bitene (dette er oppgitt med papirer som følger med DNA-størrelsesmarkøren).
  • Beregn logaritmen til molekylvekten til DNA-bitene.
  • Plott vandret lengde mot logaritmen til molekylvekten på millimeterpapiret, der vandret lengde er på X-aksen og logaritmen til molekylvekten er på Y-aksen.
  • Trekk en rett linje gjennom punktene.
 2. Bruk standardkurven til å finne størrelsen til DNA-bitene i prøvene.
  • Mål hvor langt hver av de ukjente DNA-bitene har vandret.
  • Gå inn på diagrammet og finn logaritmen til molekylvekten til DNA-biten
  • Beregn molekylvekten.

Bruk av semilogaritmisk papir

 1. Lag en standardkurve basert på DNA-størrelsesmarkøren:
  • Mål avstanden fra brønnen til DNA-størrelsesmarkøren og fyll inn i en tabell sammen med molekylvekten til de ulike DNA-bitene (dette er oppgitt med papirer som følger med DNA-størrelsesmarkøren).
  • Plott vandret lengde mot molekylvekten på det semilogaritmiske papiret, der vandret lengde er på X-aksen og molekylvekten er på Y-aksen.
  • Trekk en rett linje gjennom punktene.
 2. Bruk standardkurven til å finne størrelsen til DNA-bitene i prøvene.
  • Mål hvor langt hver av de ukjente DNA-bitene har vandret.
  • Gå inn på diagrammet og finn molekylvekten til DNA-biten.

Er bakgrunnsstoff for

Bakgrunnsstoff