Kutting av DNA med restriksjonzenzymer

Restriksjonsendonukleaser er enzymer som gjenkjenner og kutter dobbelttrådige DNA-molekyler på spesifikke basesekvenser. De er helt sentrale i analyse av DNA og i forskning.

Eksempel på restriksjonsenzym

Et vanlig restriksjonsenzym er EcoRI. Dette enzymet kjenner igjen og kutter sekvensen :

-----CAATTG----- (øverste DNA-tråd)
-----GTTAAC----- (nederste DNA-tråd)

Dette er en sekvens som er lik om dere leser fra venstre mot høyre på øverste tråd eller fra høyre til venstre på nederste tråd. Det er det vi kaller et palindrom. Mange restriksjonsenzymer kutter nettopp i slike palindromer.

Resultatet blir slik etter kutting med EcoRI:

-----C                   AATTG----- (øverste DNA-tråd)
-----GTTAA                   C----- (nederste DNA-tråd)

DNA-bitene vi får har en DNA-tråd som er lengre enn den andre i endene. Det er vanlig å bruke enzymer som gjør at vi får slike ender fordi det er gunstig dersom vi ønsker å lime sammen disse DNA-bitene med andre DNA-biter etterpå.

Etter kutting med restriksjonsenzymer er det vanlig å analysere DNA-et ved gelelektroforese for å se at man ha fått de DNA-bitene man ønsket.

Læreplan i biologi - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

 • Biologi 2
  • Bioteknologi
   • gjere greie for framstilling av genetiske fingeravtrykk, og korleis dei kan brukast i rettsmedisin og i studium av slektskap mellom individ og grupper av organismar

Læreplan i teknologi og forskningslære - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

 • Teknologi og forskningslære X
  • Teknologi, naturvitenskap og samfunn
   • beskrive prinsipper og virkemåte for noen moderne instrumenter i industri, helsevesen eller forskning, og gjøre rede for nytten og eventuelle skadevirkninger
 • Teknologi og forskningslære 1
  • Teknologi, naturvitenskap og samfunn
   • beskrive prinsipper og virkemåte for noen moderne instrumenter i industri, helsevesen eller forskning, og gjøre rede for nytten og eventuelle skadevirkninger