Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid
Hvor
 • Inne
Passer for
 • ungdomstrinn 8-10
 • vg1
 • biologi 1
Tidsbruk
 • 45 min

Isoler ditt eget DNA

Dette forsøket viser hvordan vi kan isolere DNA fra våre egne celler (i munnhulen) og gjøre det synlig ved å felle det ut i etanol.

Hvis vi tar ut DNA fra en celle og strekker molekylet ut, vil det bli en tråd som er ca. 2 meter lang, men bare 2 nanometer (en milliondel av en millimeter) tykk. En slik tråd er umulig å se med det blotte øyet. Det er imidlertid mulig å se DNA molekylet dersom vi isolerer det fra mange tusen celler og samler det sammen i et nøste.

 

DNA DNA

 

Fremgangsmåte

 1. Fyll et reagensrør med 3 ml vann og merk det med navnet ditt.
 2. Tygg innsiden av kinnene dine i 30 sekunder, for å få løs epitelceller.
 3. Ta vannet fra røret i munnen og skyll rundt for så å spytte vannet med cellematerialet tilbake i røret.
 4. Tilsett 2 ml lysisbuffer til røret, ta på korken, og vend røret opp og ned 5 ganger. Ikke rist!
 5. Tilsett 2 dråper protease-løsning og 2 dråper saltløsning til røret, og vend igjen røret opp og ned 5 ganger.
 6. Plasser røret i et 50 °C vannbad i 10 min.
 7. Hold røret i 45 graders vinkel og tilsett forsiktig ca. 10 ml iskald isopropanol ved å la det renne ned langs siden på røret.
 8. Rett opp røret og la det stå helt stille i 5 min.
 9. Sett på korken og vend røret langsomt opp og ned 5 ganger for at DNA, som nå har begynt å felle ut, skal klumpe seg sammen.
 10. Overfør DNA til et eppendorfrør - og du har isolert ditt eget DNA-molekyl!

Faglig forklaring

Lysisbuffer inneholder detergenten SDS (sodium dodecyl sulphate) som løser opp celle- og kjernemembranen som hovedsakelig består av lipider. Proteaser bryter ned proteinene som er festet til DNA-molekylet, samt andre proteiner i cellen. Saltet nøytraliserer negative ladninger på DNA og gjør molekylet mindre løselig. DNA har lav løselighet i alkohol, og vil derfor felle ut i alkohol-fasen.

Kommentarer/praktiske tips

Forsøket er basert på en protokoll utarbeidet av BioRad.

Firmaet BioRad selger et "Genes in a Bottle Kit " der alle løsningene til DNA-isoleringen er inkludert, i tillegg til et klassesett med halssmykker som elevene kan oppbevare sitt isolerte DNA i.

Materialer og utstyr

 • Reagensrør med kork
 • Vann
 • Engangs plastpipetter
 • Lysisbuffer (50 mM Tris, 1 % SDS)
 • Proteaseløsning (0,1 % Proteinase K)
 • Saltløsning (1 M NaCl)
 • Vannbad 50 °C
 • Iskald 90 % isopropanol
 • Eppendorfrør
Naturfaglig språk

Fagspesifikke begrep

 • DNA
  DNA utgjør arvematerialet i alle levende celler og styrer aktivitetene i cellen. DNA er bygd opp på samme måte i alle organismer. I bakterier ligger DNA som løse kveiler og som ringformede plasmider i cytosol. I plante- og dyreceller ligger DNA i cellekjernen, i mitokondrier og i kloroplaster.

Nettressurser