Hopp til hovedinnhold
Undervisningsopplegg

Økt 6: Fullfør oppdraget

klær

I desse øktene skal elevane bruke alt dei har lært gjennom dei tidlegare øktene til å presentere ideen sin som svar på oppdraget. Gjennom ein film eller bildeserie skal dei fortelje korleis produktet verkar og korleis systemet er bygd opp. 

Læringsmål

Elevane skal kunne

 • bruke kunnskap om elektroniske kommunikasjonssystem til å designe eit smart klesplagg
 • visualisere og presentere ideen til det smarte klesplagget gjennom ein film eller bildeserie

Tidsbruk

6A. Førebu presentasjon av løysing  80–120 minutt
6B. Presenter løysing  40–60 minutt
TOTALT  120–180 minutt
Naturfaglig språk

Fagspesifikke begrep

 • adresse
  unik identifikasjonsopplysning for ein geografisk stad eller ein eining
 • basestasjon
  sendar- og mottakarstasjon i mobilnettet
 • binære tal
  tal i totalssystemet som blir uttrykt med symbola 0 og 1
 • binær kode
  informasjon omsett til teikna 0 og 1 som datamaskinar kan lagre og overføre
 • dekning
  geografisk rekkevidde av eit trådlaust nett
  For eksempel mobilnett eller wifi.
 • funksjon
  kva noko gjer, eller kva det brukast til
 • grensesnitt
  kopling mellom to delar av eit kommunikasjonssystem
 • informasjon
  opplysningar som blir sende mellom delane i eit kommunikasjonssystem
 • internett
  globalt elektronisk kommunikasjonssystem som du kan koble deg til trådlaust eller med kabel
 • kryptering
  omforming av data slik at informasjonen dei inneheld ikkje kan lesast av uvedkommande
 • mottakar
  endepunkt for ei informasjonsoverføring
 • sampling
  avlesing av et signals nivå ved faste tidsintervaller og omforming av nivået til en digital tallverdi
 • sendar
  startpunkt for ei informasjonsoverføring
 • system
  noko som består av fleire delar som verkar saman

Forskerspirebegrep

 • kravspesifikasjon
  skildring av eigenskapar og funksjonar som eit produkt skal ha
 • modell
  forenkla framstilling, for eksempel ein gjenstand eller ein figur, som hjelper oss å forstå noko