Hopp til hovedinnhold
Undervisningsopplegg

Økt 3: Kva er koden?

kodelås

I denne økta snakkar de først om basestasjonane som elevane har sett ute og går djupare inn i kva dekning betyr. Elevane får vidare eit innblikk i korleis vi kan sende informasjon ved hjelp av binære kodar. Dei skal få erfaring med å sende ord med binær kode med og utan kryptering.

Læringsmål

Elevane skal kunne

 • bruke ein enkel binær kode og lage ein enkel krypteringsnøkkel

Tidsbruk

3A. Trådlaus kommunikasjon  10–15 minutt
3B. Send ord med binær kode  30–45 minutt
3C. Krypter koden  20–30 minutt
TOTALT  60–90 minutt
Naturfaglig språk

Fagspesifikke begrep

 • adresse
  unik identifikasjonsopplysning for ein geografisk stad eller ein eining
 • basestasjon
  sendar- og mottakarstasjon i mobilnettet
 • binære tal
  tal i totalssystemet som blir uttrykt med symbola 0 og 1
 • binær kode
  informasjon omsett til teikna 0 og 1 som datamaskinar kan lagre og overføre
 • dekning
  geografisk rekkevidde av eit trådlaust nett
  For eksempel mobilnett eller wifi.
 • funksjon
  kva noko gjer, eller kva det brukast til
 • grensesnitt
  kopling mellom to delar av eit kommunikasjonssystem
 • informasjon
  opplysningar som blir sende mellom delane i eit kommunikasjonssystem
 • internett
  globalt elektronisk kommunikasjonssystem som du kan koble deg til trådlaust eller med kabel
 • kryptering
  omforming av data slik at informasjonen dei inneheld ikkje kan lesast av uvedkommande
 • mottakar
  endepunkt for ei informasjonsoverføring
 • sampling
  avlesing av et signals nivå ved faste tidsintervaller og omforming av nivået til en digital tallverdi
 • sendar
  startpunkt for ei informasjonsoverføring
 • system
  noko som består av fleire delar som verkar saman

Forskerspirebegrep

 • kravspesifikasjon
  skildring av eigenskapar og funksjonar som eit produkt skal ha
 • modell
  forenkla framstilling, for eksempel ein gjenstand eller ein figur, som hjelper oss å forstå noko