Hopp til hovedinnhold
Undervisningsopplegg

Økt 2: Internett finn deg

internett finn deg

I desse øktene skal elevane sjå nærare på inter­nett som eit elektronisk kommunikasjonssystem.

Læringsmål

Elevane skal kunne

 • skildre funksjonen til internett, kva sentrale delar det består av og korleis systemet finn informasjon som er lagra
 • fortelje om ulike måtar å koble seg trådlaust til internett på og korleis systemet kan vite kvar du er og kvar informasjon skal bli sendt
 • teikne flytskjema som viser eit eksempel på informasjonsflyt i internett

Tidsbruk

2A. Oppdrag snakketøy 15–20 minutt
2B. Søk opp Lady Gaga 25–35 minutt
2C. Flytskjema internett 25–35 minutt
2D. Mobiltelefonnettet 25–30 minutt
TOTALT 90–120 minutt
Naturfaglig språk

Fagspesifikke begrep

 • basestasjon
  sendar- og mottakarstasjon i mobilnettet
 • binære tal
  tal i totalssystemet som blir uttrykt med symbola 0 og 1
 • binær kode
  informasjon omsett til teikna 0 og 1 som datamaskinar kan lagre og overføre
 • dekning
  geografisk rekkevidde av eit trådlaust nett
  For eksempel mobilnett eller wifi.
 • funksjon
  kva noko gjer, eller kva det brukast til
 • grensesnitt
  kopling mellom to delar av eit kommunikasjonssystem
 • informasjon
  opplysningar som blir sende mellom delane i eit kommunikasjonssystem
 • internett
  globalt elektronisk kommunikasjonssystem som du kan koble deg til trådlaust eller med kabel
 • kryptering
  omforming av data slik at informasjonen dei inneheld ikkje kan lesast av uvedkommande
 • mottakar
  endepunkt for ei informasjonsoverføring
 • sampling
  avlesing av et signals nivå ved faste tidsintervaller og omforming av nivået til en digital tallverdi
 • sendar
  startpunkt for ei informasjonsoverføring
 • system
  noko som består av fleire delar som verkar saman

Forskerspirebegrep

 • kravspesifikasjon
  skildring av eigenskapar og funksjonar som eit produkt skal ha
 • modell
  forenkla framstilling, for eksempel ein gjenstand eller ein figur, som hjelper oss å forstå noko