Geofag

TEMA

Geofag

Geofag handler om grunnleggende elementer i naturmiljøet, som berggrunn, løsmasser, luft og vann.

geologi geofilmer merethe frøyland

Filmserie: Feltarbeid i geofag

En filmserie om feltarbeid i geofag med eksempler fra hydrologi, meteorologi, geologi og naturkatastrofer. 

På jakt etter tydelig mønster

Prikker, striper og lag på lag

Kan små barn/de yngste elevene lære geologi? Ja, det kan de – de lar seg også begeistre over temaet!

Geotop

Feltarbeid i en geotop

Hvordan arbeide som en geoforsker og kartlegge en geotop.

Dinosaurer og geologisk tid 8X5

Dinosaurer og geologisk tid

Jordas og livets historie gjennom observerasjon, sortering og sammenligning av dinosaurer.

forside_norge-blir-til

Norge blir til

Animasjoner og interaktive oppgaver gir innføring i platedrift, landformer, istid og jordarter.

Ressursoversikt
Alle målgrupper
  • Alle målgrupper
  • Naturfag Barnetrinn
  • Naturfag ungdomstrinn
  • Naturfag vg 1
  • Biologi 1 og 2
  • Fysikk 1 og 2
  • Kjemi 1 og 2
  • Geofag X, 1 og 2
  • TOF X, 1 og 2
tyrannosaurus

Dinosaurer og geologisk tid

Dinosaur

Dinosaurjakt

Feltarbeid i en geotop utforsking 1 4x3

Feltarbeid i en geotop

geologi geofilmer merethe frøyland

Filmserie: Feltarbeid i geofag

Norge blir til

Norge blir til

Olje

Olje

Platetektonikk

Platetektonikk

På jakt etter tydelig mønster

Prikker, striper og lag på lag

Sky - listebilde

Skyer

granitt

Steiner

Steinsamling

Steinsamling

Steinatlas

Utstyrsliste for geofag

Relaterte temasider

Nettressurser

(naturfagsenteret.no)
Brosjyre som lærere kan bruke for å rekruttere elever til å velge programfag geofag.
(nhm.uio.no)
GeoLeksi er et geologisk leksikon på nett skrevet av Inge Bryhni ved NHM.