Geofag 1 og 2

TEMA

Geofag

Geofag handler om grunnleggende elementer i naturmiljøet, som berggrunn, løsmasser, luft og vann.

Geotop

Feltarbeid i en geotop

Hvordan arbeide som en geoforsker og kartlegge en geotop.

geologi geofilmer merethe frøyland

Filmserie: Feltarbeid i geofag

En filmserie om feltarbeid i geofag med eksempler fra hydrologi, meteorologi, geologi og naturkatastrofer. 

forside_norge-blir-til

Norge blir til

Animasjoner og interaktive oppgaver gir innføring i platedrift, landformer, istid og jordarter.

Ressursoversikt
Alle målgrupper
  • Alle målgrupper
  • Naturfag Barnetrinn
  • Naturfag ungdomstrinn
  • Naturfag vg 1
  • Biologi 1 og 2
  • Fysikk 1 og 2
  • Kjemi 1 og 2
  • Geofag X, 1 og 2
  • TOF X, 1 og 2
Feltarbeid i en geotop utforsking 1 4x3

Feltarbeid i en geotop

geologi geofilmer merethe frøyland

Filmserie: Feltarbeid i geofag

Norge blir til

Norge blir til

Olje

Olje

Platetektonikk

Platetektonikk

Sky - listebilde

Skyer

granitt

Steiner

Steinsamling

Steinsamling

Steinatlas

Utstyrsliste for geofag