Ekstern læringsressurs

Jordskjelv – Vil huset mitt kollapse?

Et jordskjelv oppstår – finn ut hvorfor noen bygninger overlever mens andre raser sammen. En praktisk aktivitet laget av Earth learning Idea.

earthlearningidea.com