Hopp til hovedinnhold
Bok

Merethe Frøyland: Mange erfaringer i mange rom

Mange erfaringer i mange rom

Denne boka handler om hvor viktig det er for eleven at undervisningen er variert. Tittelen "Mange erfaringer i mange rom" oppfordrer til en undervisning som varierer både aktiviteter og læringsarenaer.

Mange erfaringer i mange rom

Boka er delt opp i tre deler.:

  1. Mange erfaringer. Presentasjon av teoretisk rammeverk for undervisning for forståelse.
  2. Mange rom. Beskrivelse av museum og naturen som læringsarena.
  3. Om å gi erfaringer i mange rom. Konkrete eksempler på integrering av varierte læringsaktiviteter på ulike læringsarena.

Boka legger stor vekt på at forståelse bør være målet med undervisningen. For å oppnå forståelse må eleven få anledning til å jobbe med temaet over tid. Gjennom flere og varierte aktiviteter får eleven nyansert den nyervervede kunnskapen. Bruk av flere læringsarenaer bidrar til at eleven erfarer kunnskapen i ulike sammenhenger både i og utenfor klasserommet. Slik blir undervisningen også mer relevant enn bare klasseromsundervisning. Relevant undervisning sammen med et stort repertoar av erfaringer danner et godt utgangspunkt for at eleven skal forstå.