Ekstern læringsressurs

Fra en appelsin til hele jorda

Bruk appelsiner som modeller for å vise at jordskorpa og jordas indre lag har ulik tetthet.

earthlearningidea.com

Læreplan i naturfag

 • Etter 10. årstrinn
  • Mangfold i naturen
   • forklare hovedtrekk i teorier for hvordan jorda endrer seg og har endret seg gjennom tidene, og grunnlaget for disse teoriene

Læreplan i geofag - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

 • Geofag X
  • Jorda i forandring
   • forklare dannelsen av magmatiske og metamorfe bergarter ved å bruke teorien om platetektonikk
 • Geofag 1
  • Jorda i forandring
   • forklare dannelsen av magmatiske og metamorfe bergarter ved å bruke teorien om platetektonikk