Nettsted

Earth Learning Idea

Earth Learning Idea

Nettsted med geofaglige aktiviteter for skole. Earth Learning Idea er aktiviteter for aldersgruppen mellom 10-18 år utviklet av Chris King og hans kollegaer ved Keele Universitetet i Storbritannia (King m.fl., 2013). Naturfagsenteret oversetter og tilrettelegger aktivitetene til norsk, og det norske navnet er Geoaktiviteter. Alle aktivitetene kan lastes ned gratis.

Earth learning idea

Geoaktivitetene kan lastes ned fra nettstedet www. earthlearningidea.com (på norsk) eller gjennom søk her på naturfag.no. De fleste aktiviteter kan brukes av lærere på mellomtrinnet og opp til og med videregående. De består av en til tre sider med beskrivelse av hvordan lærere kan gjennomføre aktiviteten inklusiv utstyr som er nødvendig, litt teoretisk bakgrunnsstoff, hvilke spørsmål lærer bør stille og hvilke svar han/hun kan forvente fra elevene.

Aktivitetene krever lite utstyr og tar sjelden mer enn 20 minutter å gjennomføre. Tanken er at Geoaktiviteten skal være så billig som mulig, slik at det ikke er pengene det står på, og de skal ikke fylle en hel skoletime fordi de skal integreres i den ordinære skoleundervisningen.

For mer informasjon om den didaktiske bakgrunnen bak aktivitetene anbefales King m.fl. (2013).