Ekstern læringsressurs

Jordskjelv gjennom vinduet

Hva ville du se, hva ville du kjenne? Forestill deg hvordan det ville sett ut dersom du opplevde et jordskjelv. En diskusjonsoppgave fra Earth learning Idea.

earthlearningidea.com

Læreplan i naturfag

 • Etter 10. årstrinn
  • Mangfold i naturen
   • forklare hovedtrekk i teorier for hvordan jorda endrer seg og har endret seg gjennom tidene, og grunnlaget for disse teoriene
   • undersøke og registrere biotiske og abiotiske faktorer i et økosystem i nærområdet og forklare sammenhenger mellom faktorene

Læreplan i geofag - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

 • Geofag X
  • Naturkatastrofer
   • forklare årsaker til jordskjelv, tsunamier og vulkanutbrudd ved å bruke teorien om platetektonikk
 • Geofag 1
  • Naturkatastrofer
   • forklare årsaker til jordskjelv, tsunamier og vulkanutbrudd ved å bruke teorien om platetektonikk