Ekstern læringsressurs

Jordskjelv gjennom vinduet

Hva ville du se, hva ville du kjenne? Forestill deg hvordan det ville sett ut dersom du opplevde et jordskjelv. En diskusjonsoppgave fra Earth learning Idea.

earthlearningidea.com