Bok

Norges Geotekniske Institutt : Skred – skredfare og sikringstiltak – praktiske erfaringer og teoretiske prinsipper

Skred – skredfare og sikringstiltak – praktiske erfaringer og teoretiske prinsipper

Hvert år fører skred til tap av menneskeliv og betydelige materielle skader, og flodbølger etter skred hører til de største enkeltulykker i landet vårt. Til sammen har mer enn 4000 mennesker mistet livet i skredulykker i historisk tid.

Skredulykker gjør et stort inntrykk på publikum, først og fremst ved at menneskeliv går tapt, men også fordi deres ødeleggende krefter er så voldsomme og de materielle skadene så dramatiske.

Denne boken gir den første, komplette, faglige oversikt over fenomenet skred og flodbølger fra skred i Norge. Fysikkens og matematikkens lovmessigheter legges til grunn for hvorfor og hvordan skred blir utløst og beveger seg. Boken beskriver modeller og metoder som benyttes for å beregne faren, samt dimensjonering og utforming av sikringstiltak.

Skred er skrevet og redigert av ti erfarne skredeksperter fra Norges Geotekniske Institutt (NGI). NGI har arbeidet med skred helt fra 1953, og her finnes landets største og mest anerkjente fagmiljø for skredforskning og rådgivning innenfor alle typer skred som kan forekomme, både i Norge og i andre land. Forfatterne har utstrakt erfaring fra praktisk rådgivning om skred, skredfare, risikovurderinger og skredkartlegging, og hvordan man hindrer skred i å gjøre skade ved bruk av sikringstiltak.

Boken retter seg mot studenter i geologi, samfunnssikkerhet og naturfag.