Ekstern læringsressurs

Bergartskretsløpet utenfor vinduet

Om prosesser i bergartskretsløpet du kan se – og det du ikke kan se. En praktisk aktivitet laget av Earth learning Idea.

earthlearningidea.com

Læreplan i geofag - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

  • Geofag 1
    • Jorda i forandring
      • forklare dannelsen av magmatiske og metamorfe bergarter ved å bruke teorien om platetektonikk
      • gjøre rede for dannelsen av sedimenter og sedimentære bergarter