Ekstern læringsressurs

Bergartskretsløpet utenfor vinduet

Om prosesser i bergartskretsløpet du kan se – og det du ikke kan se. En praktisk aktivitet laget av Earth learning Idea.

earthlearningidea.com