Nettsted

Utforsk Hovedøya

Utforsk Hovedøya

 

Utforsk Hovedøya er et undervisningsopplegg for lærere og elever i grunnskolen. Innholdet er laget av fagpersoner i botanikk, zoologi og geologi fra naturhistorisk museum.

Nettstedet er utviklet for naturfagslærere, og er et ledd i å utvikle Hovedøya som fleksibel læringsarena ved bruk av nettbaserte læringsressurser. Her presenteres fagstoff, inspirasjon og aktiviteter gjennom multimodale uttrykksformer.

Aktuelle kompetansemål i læreplanen

Læreplan i naturfag

 • Etter 2. årstrinn
  • Mangfold i naturen
   • gjenkjenne og beskrive noen plante- og dyrearter i nærområder og sortere dem i grupper
 • Etter 4. årstrinn
  • Mangfold i naturen
   • samtale om og sammenligne livssyklusen til noen plante- og dyrearter
 • Etter 7. årstrinn
  • Mangfold i naturen
   • beskrive kjennetegn på noen plante-, sopp- og dyrearter og ordne dem systematisk
 • Etter 10. årstrinn
  • Mangfold i naturen
   • forklare hovedtrekk i teorier for hvordan jorda endrer seg og har endret seg gjennom tidene, og grunnlaget for disse teoriene