Hopp til hovedinnhold

Filmserie: Feltarbeid i geofag

Ein filmserie om feltarbeid i geofag med eksempel frå hydrologi, meteorologi, geologi og naturkatastrofar. Fagpersonar frå dei ulike fagområda demonstrerer feltaktivitetar, skildrar observasjonar og forklarer kva vi ser. Det er utstrekt bruk av grafikk i filmane som hjelper til å illustrere viktige faglege poeng. Hovudmålgruppa for filmane er lærarar og elevar som tek geofag i vgs og naturfaglærarar i grunnskulen.

geologi geofilmer merethe frøyland

Feltarbeid i geofag - Geologi

Om kjenneteikn til dei tre hovudtypane bergartar og korleis dei er danna.

hydrologi geofilmer

Feltarbeid i geofag - Hydrologi

Krinsløpet til vatnet og aktivitetar rundt vatnet i ei elv.

meteorologi geofilmer

Feltarbeid i geofag - Meteorologi

Korleis vêrvarsel blir til og korleis vi kan gjere vermålingar for å sjekke om eit vêrvarsel stemmer.

geofilmer naturkatastrofer

Feltarbeid i geofag - Naturkatastrofar

Om stein- og snøskrede i Noreg, ulike typar og årsaka til at dei oppstår.