Ekstern læringsressurs

Å varsle jordskjelv – Når hender det?

Platerørsler byggjer opp spenningar i bergartane. Jordskjelv oppstår når bergartane ikkje kan motstå presset lengre. Energien forplantar seg gjennom jordskorpa og skapar ristingar på overflata. I denne Geoaktiviteten blir mursteinar brukte til å demonstrere korleis spenninga byggjer seg opp før det oppstår eit brot. Dette viser samtidig kvifor jordskjelv er vanskeleg å spå.

earthlearningidea.com