Bok

Birgitta Nilsson.
Illustratør: Åshild Irgens:
Fikenvulkanen

Fikenvulkanen

Fikenvulkanen Birgitta Nilsson Mamma og Bea har fått et kort fra andre siden av jorda. Det står: «Vil dere komme en tur til vulkanøya Fogo i påsken? Hilsen Gustav» Og det er det klart at Bea vil! Men vil mamma? Og hvem er Gustav?

Birgitta Nilsson debuterer med en høytlesningsbok om identitet og nysgjerrighet, podet med fagkunnskap om fiken og vulkaner. 

Bli med på ei eventyrlig reise, full av små og store oppdagelser.

Hovedmålgruppa for boka er barn i alderen 6–10 år. 

Læreplan i naturfag

 • Etter 7. årstrinn
  • Forskerspiren
   • formulere naturfaglige spørsmål om noe eleven lurer på, foreslå mulige forklaringer, lage en plan og gjennomføre undersøkelser
   • trekke ut og bearbeide naturfaglig informasjon fra tekster i ulike medier og lage en presentasjon
  • Mangfold i naturen
   • planlegge og gjennomføre undersøkelser i minst ett naturområde, registrere observasjoner og systematisere resultatene
   • undersøke og diskutere noen faktorer som kan påvirke frøspiring og vekst hos planter

Tema

 • Feltarbeid