Hopp til hovedinnhold
Bok

Per Jørgensen, Rolf Sørensen og Olav Prestvik: Norske jordarter

Norske jordarter

«Norske jordarter» beskriver hvordan jorda over fjellgrunnen er dannet. Boka tar for seg egenskaper hos ulike jordarter og hvordan jordartene er med på å forme landskapet. Boka er gratis tilgjengelig på nett. 

Kunnskap om geologi, og kanskje spesielt den delen av geologien som handler om de løse jordlagene, har vanligvis ikke noen stor plass i folks allmennkunnskap. Det har også vært lite av lett tilgjengelig litteratur om jord og jordegenskaper. Ikke minst har forfatterne tenkt på lærere og elever i grunnskole, videregående skole og studenter i høyere utdanning. Boka kan være interessant i undervisningen i geofag, geografi og naturfag. – Dannelseshistorien for løsmassene er så interessant at jordartene bør ha en plass i undervisningen om naturgrunnlaget på ethvert sted, hevder Olav Prestvik, som har vært med på å lage boka. 

Dannelse av ustabil leire og leirskred viktig i Norge, hvor store områder med marin leire er løftet over havets nivå. Kvikkleire er utførlig gjennomgått i kapitlet om havavsetninger. Andre typer skred er beskrevet i et eget kapittel om skredjord og skredfare.

Hovedforfatter av «Norske jordarter» er professor em. Per Jørgensen. Rolf Sørensen har skrevet bidrag i flere kapitler. Olav Prestvik har først og fremst hatt en rolle som redaktør. Spørsmål om boka kan stilles til olav.prestvik@nmbu.no

Norske jordarter