Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid
Hvor
  • Ute
  • Skog
Passer for
  • barnetrinn 1-2

Skygg lederen

Tre ulike varianter av gjemsel i mørket.

  1. Lederen løper først med resten av deltagerne på rad bak seg. Lederen skal når som helst stoppe, holde seg for øynene for ikke å se og telle til 10. De andre skal da gjemme seg så nært lederen som mulig. Når lederen har telt til 10, skal han stå på samme stedet og rope navnet på de deltagerne han/hun ser fra det stedet. Når lederen ikke ser flere, roper han/hun «fritt» og de som ikke er sett reiser seg fra gjemmestedet sitt. Den som gjemte seg nærmest lederen uten å bli sett er den neste lederen og løper nå først i rekka. Er det flere enn 10–12 stykker bør rekka deles i to. Uten lys er dette en morsom skumringslek.
  2. Er det mørkt kan alle ha hver sin lommelykt som støtte. Når alle har gjemt seg og lederen har telt til 10, bruker lederen lyset fra lykta til å finne de andre deltagerne.
  3. En tredje variant er at alle har refleksbrikker eller refleksvest på. Refleksen gjør at det er mye lettere for lederen å se dem som har gjemt seg, og det gir god erfaring med hvor mye mer synlig vi blir i mørket med refleks.

Refleksløype Refleksløype

Kommentarer/praktiske tips

Lysstyrken på de ulike lyktene opptar ungene, og de erfarer hvordan noen lyssøyler knapt nok når frem til der noen har gjemt seg. Da lyser heller ikke refleksen tilbake. Leken fordrer at barna omtrent kaster seg ned på bakken der de er når lederen begynner å telle. Min erfaring er at spenningsmomentet i leken overvinner redselen for å legge seg ned på ukjent grunn for de fleste barn.

Materialer og utstyr

Til hver elev

  • reflekser eller refleksvester
  • lykter