Undervisningsopplegg
Hvor
 • Ute
 • Skog
Passer for
 • barnetrinn 1-2

Tør jeg sette ned foten der?

Mørke høstkvelder innbyr til lek med lys og refleks. Mørket reduserer stimuli til synssansen, dermed oppleves stimuli fra andre sanser, for eksempel knyttet til bevegelse og berøring, sterkere. Sansestimuli fra en fot som settes ned på et mørkt underlag gir barn utvidete bevegelseserfaringer.

En lekende kontekst som mørkgjemsel kan gjøre mørket mindre skremmende fordi lekens spennings- og konkurransemoment overskygger redselen for å være ute i mørket. Lek med lommelykter og refleks gir erfaringer med lys og mørke og refleksjon.

Dette undervisningsgopplegget består av noen leker med lys og mørke. En høst- eller vinterkveld ute i skogen med bål kan være en ramme for aktivitetene. Et skogholt hvor det både er litt lys fra nabolaget og mulighet for helt mørke egner seg godt. Det gir også mulighet for å se og orientere seg på stjernehimmelen og fortelle sagn og myter i tilknytning til stjernebilder.

Refleksløype Refleksløype

 

Tema

Forsøk og praktisk arbeid

Skygg lederen

Tre ulike varianter av gjemsel i mørket.

 1. Lederen løper først med resten av deltagerne på rad bak seg. Lederen skal når som helst stoppe, holde seg for øynene for ikke å se og telle til 10. De andre skal da gjemme seg så nært lederen som mulig. Når lederen har telt til 10, skal han stå på samme stedet og rope navnet på de deltagerne han/hun ser fra det stedet. Når lederen ikke ser flere, roper han/hun «fritt» og de som ikke er sett reiser seg fra gjemmestedet sitt. Den som gjemte seg nærmest lederen uten å bli sett er den neste lederen og løper nå først i rekka. Er det flere enn 10–12 stykker bør rekka deles i to. Uten lys er dette en morsom skumringslek.
 2. Er det mørkt kan alle ha hver sin lommelykt som støtte. Når alle har gjemt seg og lederen har telt til 10, bruker lederen lyset fra lykta til å finne de andre deltagerne.
 3. En tredje variant er at alle har refleksbrikker eller refleksvest på. Refleksen gjør at det er mye lettere for lederen å se dem som har gjemt seg, og det gir god erfaring med hvor mye mer synlig vi blir i mørket med refleks.

Refleksløype Refleksløype

Kommentarer/praktiske tips

Lysstyrken på de ulike lyktene opptar ungene, og de erfarer hvordan noen lyssøyler knapt nok når frem til der noen har gjemt seg. Da lyser heller ikke refleksen tilbake. Leken fordrer at barna omtrent kaster seg ned på bakken der de er når lederen begynner å telle. Min erfaring er at spenningsmomentet i leken overvinner redselen for å legge seg ned på ukjent grunn for de fleste barn.

Materialer og utstyr

Til hver elev

 • reflekser eller refleksvester
 • lykter
Forsøk og praktisk arbeid

Refleksløype og fakkelløype

Løs ulike oppgaver i en løype i skogen.

Reflekser

En refleksløype er en merket løype hvor merkebåndene erstattes med refleksbrikker. Når dere går løypa, bruker dere lykta til å lyse fra refleks til refleks samtidig som lykta lyser opp underlaget de går på. En fakkelløype er en løype merket med tente fakler, og hvor det kun er lyset fra fakkelen som lyser opp terrenget. Det fordrer en åpen og pen skogbunn og strategisk plassering av fakler der det er vanskeligere å ta seg frem. Det stadige skiftet mellom lyset fra fakkelen og mørkere områder mellom faklene er utfordrende når det gjelder å se og ikke se hvor foten plasseres.

Langs begge typene løyper kan det være poster. Innholdet på postene kan variere fra rene faktaspørsmål med svar til oppgaver av «prøve ut»-karakter. Eksempler kan være:

 • å skulle gå uten lys i ukjent og ulendt terreng ved holde i et tau og føle seg frem med foten
 • å klatre opp i et tre
 • å ta seg gjennom hindre av tau eller et taunett 
 • å lytte etter lyder i mørket 
 • å kjenne på og identifisere for eksempel ulike typer kvister, blader etc uten å se
 • å lukte på ulike blomster, lyng og moser eller poser med ulikt innhold uten å se 
 • å prøve ekko
 • å gjenkjenne stjerner og stjernebilder

Materialer og utstyr

 • reflekser eller fakler
 • løype med ulike oppgaver
Forsøk og praktisk arbeid

Nattorientering

For mange orienteringsløpere er orientering i mørket mer fascinerende enn å finne frem i dagslys.

Å oppfatte detaljer i terrenget rundt deg i lyset fra en hodelykt er helt annerledes enn å se seg rundt i dagslys. Det blir enda viktigere å vite nøyaktig hvor på kartet en er for å vite hvilke detaljer en skal se etter rundt seg. Å vite at en nærmer seg en post for så se reflekslyset fra posten, gir en god mestringsfølelse.

En god organiseringsform er å la barna løpe til en post og komme tilbake til utgangspunktet før de legger i vei til neste post. Da kan du som leder lettere ha oversikt over om noen barn blir lenge borte og kanskje har gått seg bort.

Materialer og utstyr

 • orienteringsposter eller andre merker
 • hodelykt