Hopp til hovedinnhold
Undervisningsopplegg

Økt 3: Observere været ved å føle

I denne økta skal elevene snakke om hvilket vær de liker og hvordan de kan observere været ved å bruke følesansen. De skal også øve på å lytte til hverandre. På slutten av økta skal elevene observere været ute ved å bruke følesansen. 

Læringsmål

Elevene skal kunne

 • samle informasjon om vær ved å bruke følesansen

Tidsbruk 

 Repetere                  ca. 5 minutt 
 Lytteoppdrag ca. 5 minutt
 Modellere og gjennomføre delt lytting  10–15 minutt
 Delt lytting om å observere vær 15–20 minutt
 Diskutere observasjoner ca. 5 minutt
 Observere været ute ved å føle 5–10 minutt
TOTALT 45–60 minutt
Naturfaglig språk

Fagspesifikke begrep

 • begrunne
  fortelle hvorfor man mener noe
 • forutsi
  beskrive hvordan noe vil bli, basert på tegn eller bevis
 • observere
  bruke sansene til å få informasjon om noe
 • temperatur
  mål for hvor varmt og kaldt noe er
 • termometer
  verktøy som måler temperatur
 • vær
  fenomener i lufta, som vind og nedbør