Hopp til hovedinnhold
Undervisningsopplegg

Økt 2: Observere været ved å lytte

I denne økta skal elevene beskrive lyder som kan fortelle noe om været. I løpet av økta skal elevene observere været ute ved å bruke hørselen. De skal til slutt tegne eller skrive ut fra det de hørte. 

Læringsmål

Elevene skal kunne

 • samle informasjon om vær ved å høre

Tidsbruk

Lese dikt ca. 5 minutt
Lytte til lyder  ca. 5 minutt
Etterligne værlyder ca. 10–15 minutt
Ute: Lytte til været 10–15 minutt
Tegne eller skrive om været 15–20 minutt
TOTALT 45–60 minutt
Naturfaglig språk

Fagspesifikke begrep

 • begrunne
  fortelle hvorfor man mener noe
 • forutsi
  beskrive hvordan noe vil bli, basert på tegn eller bevis
 • observere
  bruke sansene til å få informasjon om noe
 • temperatur
  mål for hvor varmt og kaldt noe er
 • termometer
  verktøy som måler temperatur
 • vær
  fenomener i lufta, som vind og nedbør