Hopp til hovedinnhold
Undervisningsopplegg

Økt 5: Velge aktivitet som passer til været

I denne økta skal elevene svare på oppdraget ved å samle informasjon om hvordan været er og bruke informasjonen til å velge en uteaktivitet som passer. 

Læringsmål

Elevene skal kunne 

 • trekke en slutning om hvordan været er ut fra observasjoner og målinger

Tidsbruk 

Repetere ca. 5 minutt
Planlegge observasjon ca. 5 minutt
Observere ute ca. 10 minutt
Diskutere observasjonene inne 5–10 minutt
Diskutere aktivitet ca. 5 minutt
Gjøre aktivitet ute 15–25 minutt
TOTALT 45–60 minutt

 

Naturfaglig språk

Fagspesifikke begrep

 • begrunne
  fortelle hvorfor man mener noe
 • forutsi
  beskrive hvordan noe vil bli, basert på tegn eller bevis
 • observere
  bruke sansene til å få informasjon om noe
 • temperatur
  mål for hvor varmt og kaldt noe er
 • termometer
  verktøy som måler temperatur
 • vær
  fenomener i lufta, som vind og nedbør