Hopp til hovedinnhold
Undervisningsopplegg

Økt 1: Observere været ved å se

I denne økta får elevene vite oppdraget de skal jobbe med fremover: De skal bli gode værobservatører. De bruker synssansen til å observere ulike typer vær, og kobler værsymboler til værtypene. 

Læringsmål

Elevene skal kunne 

 • fortelle hva det vil si å observere
 • beskrive ulike værtyper
 • samle informasjon om vær ved å se
 • tolke og bruke værsymboler

Tidsbruk 

Lese om Tobias i tårnet og presentere oppdrag 10–15 minutt
Om å observere ca. 5 minutt
Observere vær på bilder og ut av vinduet 15–20 minutt
Koble værsymboler til bilder av vær 10–15 minutt
Oppsummering, koble til oppdraget ca. 5 minutt
TOTALT 45–60 minutt
Naturfaglig språk

Fagspesifikke begrep

 • begrunne
  fortelle hvorfor man mener noe
 • forutsi
  beskrive hvordan noe vil bli, basert på tegn eller bevis
 • observere
  bruke sansene til å få informasjon om noe
 • temperatur
  mål for hvor varmt og kaldt noe er
 • termometer
  verktøy som måler temperatur
 • vær
  fenomener i lufta, som vind og nedbør