Hopp til hovedinnhold

Valgfaget trafikk

Trafikk handler om hva det innebærer å ferdes trygt i trafikken. Faget skal bidra til å oppnå nullvisjonen, en visjon om at ingen skal dø eller bli hardt skadet i trafikken. Det handler om at elevene forstår at vi som trafikanter har ansvar for våre egne valg og vurderinger i trafikken. 

Trygg Trafikk

Materiell fra Trygg Trafikk

Trygg Trafikk har samlet prosjekter og aktiviteter som til sammen dekker alle kompentansemålene i valgfaget trafikk.

sykkel i klasserommet

Sykkel

Hvordan virker egentlig en sykkel? Kan vi fikse sykkelen selv?

Trafikklys

Trafikklys

Bygg og programmer trafikklys med ROBOLEGO.

Filmer om fart og trafikksikkerhet

Filmer om fart og trafikk

Filmer med oppgaver laget av Trygg Trafikk.

Refleks

Refleks

Her har vi samla aktiviteter som handler om bruk av refleks og hvordan en refleks egentlig virker.

Reaksjonstid med seddel

Sanser og reaksjons­hastighet

Hvordan kan vi undersøke reaksjonshastighet og synsfelt? Begge deler er viktige når vi beveger oss i trafikken.

Biltrafikk

Argumentasjon for standpunkter om biltrafikk

Bilbruken har økt kraftig de seinere årene og prognosene sier at denne utviklingen vil fortsette. Hva slags argumenter har dere for/mot økt bilbruk?

Forsøk og praktisk arbeid ungdomstrinn 8-10 vg1
LOOP Gjenvinningsskolen

Bilens kretsløp

I denne filmen ser vi nærmere på livsløpet til en bil, og hvordan gjenvinning tenkes allerede før bilen har blitt produsert.

Ekstern læringsressurs vg1 kjemi 2 teknologi og forskningslære x og 1
Grubleoppgave om rettlinjet bevegelse: Biltur 1

Biltur

Ein bilist ønskjer å køyre 40 km med gjennomsnittsfarten 40 km/t.

Grubletegning ungdomstrinn 8-10
Grubleoppgaver_5QA

Fart

To glatte baner med lik lengde har humpar; ein oppover hump på bane A og ein nedover hump på bane B. Begge humpane har same form.

Grubletegning ungdomstrinn 8-10 fysikk 1
Grubleoppgaver_NL6QA

Fart og akselerasjon

Etter kvart som ho fell fortare og fortare gjennom lufta, vil akselerasjonen hennar..

Grubletegning ungdomstrinn 8-10 fysikk 1
Foreta trafikktelling

Foreta trafikktelling

Hent inn data for å beregne trafikktall på veger i nærområdet ved å telle type kjøretøyer, og foreslå tiltak for å redusere biltrafikken.
Ekstern læringsressurs teknologi og forskningslære x og 1
Grubleoppgaver_15QA

Friksjon

Ho held boka i ro mot veggen som vist i figuren. Friksjonen på boka frå veggen verkar..

Grubletegning ungdomstrinn 8-10 fysikk 1
Listebilde fyrstikkesker

Last og friksjon

Stor last, liten bremseevne.

Forsøk og praktisk arbeid ungdomstrinn 8-10
Bil

Låste hjul har ikke friksjon sideveis

Teip fast bakhjula på en bil og send den utfor et skråplan. Når bilen er i god fart, snur den seg. Skjer det samme når forhjula teipes?

Forsøk og praktisk arbeid ungdomstrinn 8-10
Refleksløype

Refleksløype og fakkelløype

Løs ulike oppgaver i en løype i skogen.

Forsøk og praktisk arbeid barnetrinn 1-2
Fyrstikkeske og snor

Sideveis friksjon

Legg en fyrstikkeske med en snor i på et skråplan. Når du trekker i fyrstikkeska på tvers av skråplanet, begynner eska å gli nedover, enda du ikke trekker i den retningen.

Forsøk og praktisk arbeid ungdomstrinn 8-10 fysikk 1
Grubleoppgave om energi: størst fart 1

Størst fart?

Tre ballar blir kasta frå toppen av eit fjell slik banene A, B og C viser på teikninga.

Grubletegning fysikk 1
Støv fra veitrafikk

Støv fra vegtrafikk

Undersøke hvor mye vegstøv som dannes langs en vegstrekning og finn ut om trafikkens betydning for mengden av svevestøv.
Ekstern læringsressurs teknologi og forskningslære x og 1
Sykkelhjelm liste

Sykkelhjelm

Observer forskjellen og gjør noen enkle beregninger med og uten sykkelhjelm ved kollisjoner.

Forsøk og praktisk arbeid ungdomstrinn 8-10
Refleks

Testing av refleks med bil

I denne aktiviteten skal vi undersøke hvor synlige vi er med og uten refleks og finne ut hvilke reflekser som virker best.

Forsøk og praktisk arbeid ungdomstrinn 8-10
Refleks

Testing av refleks med lommelykt

I denne aktiviteten skal vi teste ulike reflekser og finne ut hvilke reflekser som virker best.

Forsøk og praktisk arbeid ungdomstrinn 8-10
Syklist

Trafikksikker skoleveg

Kartlegge hvilke skoleveger som benyttes og undersøke sikkerheten på skolevegene.
Ekstern læringsressurs ungdomstrinn 8-10
Sykkel 1

Trehjulsykkelen

Trehjulsykkelen triller forover selv om du trekker i pedalen i bunnstilling.

Forsøk og praktisk arbeid fysikk 1
Grubleoppgaver_SLM7QA

Vei, fart og tid

Når syklane, som begge har farten 10 km/h, er 20 km frå kvarandre, begynner ei bie å fly frå eit hjul på den eine sykkelen til eit hjul på den andre sykkelen med ein konstant fart.

Grubletegning ungdomstrinn 8-10 fysikk 1
Oppsett av utstyr til dataloggingsforsøket: Vogn på skråplan med friksjon

Vogn på skråplan med friksjon

I dette forsøket skal vi studere friksjonens betydning for bevegelsen hhv oppover og nedover skråplanet .
Forsøk og praktisk arbeid fysikk 1